Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (194-196)

Dyskryminacja wyznaniowa (art. 194)

Art. 194

Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 194

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 6 0
2015 2 0
2014 4 0
2013 4 0
2012 1 3
2011 4 1
2010 1 2
2009 2 0
2008 5 0
2007 7 0
2006 4 1
2005 1 0
2004 3 2
2003 6 1
2002 0 1
2001 1 1
2000 1 0
1999 3 1
Powrót na górę strony
Polska Policja