Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (194-196)

Przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego lub obrzędom żałobnym (art. 195)

Art. 195

§ 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.

art. 195 par 1 - 2

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 13 0
2015 14 0
2014 16 8
2013 11 12
2012 13 15
2011 12 11
2010 14 13
2009 6 12
2008 19 26
2007 13 17
2006 15 22
2005 27 16
2004 20 25
2003 21 44
2002 17 15
2001 16 12
2000 14 15
1999 14 23
Powrót na górę strony
Polska Policja