Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Zgwałcenie (art. 197)

Art. 197

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

  1. wspólnie z inną osobą,
  2. wobec małoletniego poniżej lat 15,
  3. wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeśli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

 

art. 197 par. 1 - 4

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 2486 1262
2016 2426 1383
2015 2418 1144
2014 2444 1249
2013 1885 1362
2012 1786 1432
2011 1784 1497
2010 1759 1567
2009 1816 1530
2008 2041 1611
2007 2027 1827
2006 2212 2001
2005 2137 1987
2004 2126 2176
2003 2084 2322
2002 1972 2345
2001 1947 2339
2000 1999 2399
1999 1803 2089
Powrót na górę strony