Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200)

Art. 200.

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

* UWAGA! - art. 200 § 2 k.k. został uchylony ustawą z nia 4.04.2014 r.  (Dz.U. z 2014 r.  poz. 538), która weszła w życie 26.05.2014 r.

 

Seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
art. 200 § 1
2017 2391 1324
2016 2289 1241
2015 21872031 10961140
art. 200 § 1 - 2 *
2014 2156 1104
2013 2057 1454
2012 2003 1344
2011 1848 1533
2010 1793 1532
2009 1906 1657
2008 1944 1683
2007 2029 1882
2006 1993 1687
2005 1884 1697
2004 1884 1904
2003 1744 1786
2002 1333 1453
2001 1196 1448
2000 1223 1506
1999 1148  
Powrót na górę strony
Polska Policja