Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Zmuszanie do prostytucji (art. 203)

Art. 203

Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

art. 203
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 17 28
2016 14 25
2015 24 22
2014 30 30
2013 30 17
2012 28 26
2011 16 19
2010 23 28
2009 22 33
2008 19 35
2007 28 55
2006 33 42
2005 34 35
2004 40 46
2003 29 47
2002 24 63
2001 25 48
2000 25 26
1999 16 24
Powrót na górę strony