Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206-211)

Bigamia (art. 206)

Art. 206

Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 206
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 6 2
2015 10 4
2014 8 1
2013 10 4
2012 12 4
2011 13 10
2010 19 4
2009 30 14
2008 16 12
2007 16 3
2006 18 13
2005 23 7
2004 20 5
2003 17 6
2002 17 9
2001 21 8
2000 18 6
1999 16 8
Powrót na górę strony