Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206-211)

Znęcanie się (art. 207)

Art. 207

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

art. 207 par 1 - 3
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 26633 14513
2015 27642 14191
2014 30901 17523
2013 29879 17513
2012 29193 17785
2011 29958 18832
2010 30534 18759
2009 33267 20505
2008 34206 21167
2007 34979 22800
2006 39723 24543
2005 37457 22652
2004 37507 22610
2003 38378 23388
2002 37606 23921
2001 36337 24200
2000 35255 23308
1999 32037 22710
Powrót na górę strony