Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206-211)

Porzucenie małoletniego albo osoby nieporadnej (art. 210)

Art. 210

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

art. 210 par. 1 - 2
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 46 22
2015 44 10
2014 57 12
2013 42 13
2012 66 16
2011 60 32
2010 70 38
2009 106 37
2008 127 46
2007 149 79
2006 165 95
2005 113 72
2004 140 59
2003 120 86
2002 124 66
2001 159 76
2000 138 71
1999 109 47
Powrót na górę strony