Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206-211)

Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego albo osoby nieporadnej (art. 211)

Art. 211

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

art. 211
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 202 55
2015 208 64
2014 204 59
2013 184 61
2012 163 57
2011 171 45
2010 190 69
2009 171 82
2008 198 75
2007 213 73
2006 240 79
2005 230 89
2004 230 86
2003 239 80
2002 245 92
2001 213 114
2000 230 104
1999 209 76
Powrót na górę strony