Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (212-217)

Zniesławienie (art. 212)

Art. 212

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

art. 212 par. 1 - 2
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 904 540
2015 966 529
2014 948 477
2013 881 454
2012 608 315
2011 551 405
2010 493 344
2009 322 216
2008 213 244
2007 216 232
2006 168 236
2005 174 183
2004 114 148
2003 88 142
2002 75 110
2001 75 115
2000 71 117
1999 45 93
Powrót na górę strony