Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (212-217)

Naruszenie nietykalności (art. 217, 217a)

Art. 217

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

art. 217 par. 1
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 342 1335
2015 325 1180
2014 366 1544
2013 365 2170
2012 275 3482
2011 605 6072
2010 675 5581
2009 721 5792
2008 717 5163
2007 754 5006
2006 617 4749
2005 464 3787
2004 601 4194
2003 739 3852
2002 785 3488
2001 764 3541
2000 709 3554
1999 509 2490

Art 217a

Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalnośc cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 217a
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 70 119
2015 41 51
2014 43 68
2013 35 60
2012 23 53
Powrót na górę strony