Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (218-221)

Naruszenie praw pracownika (art. 218)

Art. 218

§ 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. utracił moc na podstawie wyroku TK z dn. 18/11/2010 r.

1a. Kto, wykonujac czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Osoba określona w § 1, odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Osoba określona w § 1, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 

art. 218 par. 1 - 3
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 1061 1271
2015 950 1350
2014 993 1777
2013 1060 1803
2012 860 820
2011 1230 2307
2010 1613 1899
2009 1531 1602
2008 1406 1480
2007 1738 2054
2006 2022 3494
2005 1955 2928
2004 1990 3873
2003 1838 7665
2002 2020 13140
2001 2315 10437
2000 1904 4209
1999 545 725
Powrót na górę strony