Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (218-221)

Godzenie w interesy pracownika (art. 219)

Art. 219

Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 219
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 229 217
2015 200 357
2014 205 356
2013 251 800
2012 179 958
2011 223 564
2010 255 543
2009 188 481
2008 193 452
2007 177 421
2006 194 513
2005 195 323
2004 206 507
2003 196 566
2002 215 800
2001 219 829
2000 241 693
1999 134 189
Powrót na górę strony