Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (218-221)

Narażenie życia lub zdrowia pracownika na niebezpieczeństwo (art. 220)

Art. 220

§ 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 

art. 220 par. 1 - 2
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2667 373
2015 2500 366
2014 2447 495
2013 2096 391
2012 1867 418
2011 1990 404
2010 1913 429
2009 1834 425
2008 2075 476
2007 1981 509
2006 1612 494
2005 1389 358
2004 1218 390
2003 1006 274
2002 765 333
2001 673 319
2000 707 371
1999 591 298
Powrót na górę strony