Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Zabójstwo (art. 148)

Art. 148

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:

  1. ze szczególnym okrucieństwem,
  2. w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
  3. w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
  4. z użyciem materiałów wybuchowych,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Karze określonej w §2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstawa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zabójstwo (art. 148)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2019 600 524
2018 542 531
2017 557 513
2016 514 456
2015 506 495
2014 553 526
2013 603 574
2012 566 582
2011 684 662
2010 702 680
2009 729 763
2008 748 759
2007 789 848
2006 816 816
2005 720 837
2004 790 980
2003 928 1039
2002 1007 1188
2001 1169 1325
2000 1158 1269
1999 1121 1048
Powrót na górę strony