Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Namowa lub pomoc do samobójstwa (art. 151)

Art. 151.

Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Namowa lub pomoc do samobójstwa (art. 151)
Rok Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych
2019 3543 18
2018 3406 20
2017 3385 27
2016 3024 11
2015 3193 11
2014 3535 21
2013 3180 15
2012 2638 8
2011 2459 4
2010 2452 10
2009 2604 6
2008 2198 8
2007 2199 14
2006 1879 4
2005 1410 3
2004 1290 3
2003 881 4
2002 616 1
2001 712 5
2000 671 4
1999 620 2
Powrót na górę strony