Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Przerwanie ciąży za zgodą kobiety (art. 152)

Art. 152.

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży  z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przerwanie ciąży za zgodą kobiety (art. 152 § 1 - 3)
Rok Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych
2019 104 265
2018 97 323
2017 128 132
2016 105 31
2015 103 344
2014 123 297
2013 139 142
2012 99 38
2011 88 77
2010 104 145
2009 108 111
2008 109 190
2007 37 38
2006 86 49
2005 92 56
2004 93 26
2003 66 38
2002 39 200
2001 43 17
2000 30 20
1999 26 95
Powrót na górę strony