Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Przerwanie ciąży bez zgody kobiety (art. 153)

Art. 153.

§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 9 1
2016 7 2
2015 10 3
2014 9 1
2013 14 3
2012 13 3
2011 17 4
2010 14 3
2009 14 5
2008 12 5
2007 16 2
2006 17 3
2005 8 3
2004 12 4
2003 5 4
2002 2 10
2001 4 4
2000 8 10
1999 5 7
Powrót na górę strony