Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Śmierć kobiety jako następstwo aborcji (art. 154)

Art. 154

§ 1. Jeżeli następstwem czynu określone­go w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 0 0
2016 0 0
2015 1 0
2014 1 0
2013 0 1
2012 0 0
2011 0 0
2010 0 0
2009 0 0
2008 0 0
2007 2 0
2006 0 0
2005 1 0
2004 0 0
2003 1 0
2002 5 0
2001 2 1
2000 4 0
1999 8 0
Powrót na górę strony