Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Udział w bójce lub pobiciu (art. 158)

Art. 158

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 5312 4182
2016 5863 4574
2015 6401 4504
2014 7128 5687
2013 8367 8549
2012 9432 11032
2011 10390 11651
2010 10687 11465
2009 12170 12625
2008 13370 13850
2007 13520 13715
2006 14177 13557
2005 13918 12875
2004 14849 13317
2003 14759 12962
2002 14530 12916
2001 14304 12975
2000 14431 12891
1999 13107 11458
Powrót na górę strony