Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Narażenie na chorobę wywołaną wirusem HIV, zakaźną lub weneryczną (art. 161)

Art. 161

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestepstw stwierdzonych
2017 27 18
2016 25 5
2015 29 9
2014 35 14
2013 27 12
2012 23 7
2011 19 12
2010 27 9
2009 34 51
2008 28 8
2007 21 13
2006 24 9
2005 22 7
2004 15 13
2003 14 5
2002 17 11
2001 14 17
2000 14 16
1999 13 7
Powrót na górę strony