Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162)

Art. 162

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 178 137
2016 183 108
2015 181 115
2014 176 135
2013 183 100
2012 186 132
2011 182 `129
2010 247 128
2009 334 116
2008 383 169
2007 367 177
2006 243 146
2005 218 153
2004 191 166
2003 203 132
2002 279 134
2001 305 110
2000 321 145
1999 311 115
Powrót na górę strony