Opinia publiczna

Policja jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce

Data publikacji 24.03.2020

Z edycji badań oceny wybranych instytucji przeprowadzonych w 2020 roku wynika, że Policja po raz kolejny, czwarty raz z rzędu, była jedną z instytucji publicznych najwyżej ocenianych, spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działania Policji dobrze w marcu oceniało aż 80% ankietowanych a we wrześniu 73%. Są to najlepsze oceny działalności w całej historii badań. Tak wysoka ocena działalności Policji jest najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby. Otrzymaliśmy więc ogromny kredyt zaufania od Polaków, za co dziękujemy, ale traktujemy również jako jeszcze większą mobilizację i zobowiązanie w obecnej sytuacji. W czasie pandemii oceny te spadły, jednak już marcowe badania w 2021 roku wskazują na ponowny wzrost dobrych ocen - 63%

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki marcowej edycji badania wskazują, że ośmiu na dziesięciu ankietowanych (80%) dobrze ocenia jej działalność — co jest najlepszym wynikiem w całej historii badania realizowanego od września 1990 roku.

Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby, poświęcenie i służbę policjantów oraz pracowników polskiej Policji. Chociaż badania przeprowadzono jeszcze przed działaniami związanymi ze zwalczaniem pandemii COVID-19 właśnie szczególnie w tym trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest to dla nas bardzo ważne i mobilizujące. Kredyt zaufania, który otrzymaliśmy jest dla nas bardzo ważny i mobilizujący do jeszcze lepszych działań.

Wykres. 1 
Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji? (%)

wykres kołowy numer 1

Źródło: CBOS, 5-15 marca 2020 r., N=919.

 

Wykres nr 2.
Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (% dobrych ocen od marca 2013 r. do marca 2020 r.)

Źródło: CBOS, 5-15 marca 2020 r., N=919.
 

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, Policja znajduje się na pierwszym miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Warto również zwrócić uwagę, na wysoką przewagę Policji nad innymi instytucjami.

Wykres nr 3.
Jak Pan(i) ocenił(a) działalność …? (% dobrych ocen w marcu 2020 r.)

Źródło: CBOS, 5-15 marca 2020 r., N=919.
 

Wykres nr 4.
Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (% dobrych ocen od marca 2013 r. do marca 2020 r.)

Źródło: CBOS, 5-15 marca 2020 r., N=919.
 

Z ostatniej, wrześniowej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja ponownie jest jedną z najwyżej ocenianych instytucji publicznych spośród wszystkich poddanych ocenie.

Wyniki najnowszej edycji badania (wrzesień 2020 r.) wskazują, że blisko trzy czwarte badanych (73,0%) dobrze ocenia jej działalność. Odsetek wskazań jest zbliżony do wyników z lat ubiegłych. Wykresy nr 1 i 2.


Wykres nr 1.
Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji? (%)

Wykres nr 1. Wykres w wersji dostępnej cyfrowo w załączniku pod artykułem

Źródło: CBOS, 7-17 września 2020 r., N=1149.


Wykres nr 2. 
Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (% dobrych ocen od marca 2013 r. do września 2020 r.)

Źródło: CBOS, 7-17 września 2020 r., N=1149.
 

Policja znajduje się na drugim miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Wyżej od niej oceniane są tylko władze samorządowe. Warto jednak zwrócić uwagę, na wysoką przewagę Policji nad innymi instytucjami oraz fakt, że Polacy oceniają ją ponad dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratury. Wykresy nr 3 i nr 4.

Wykres nr 3.
Jak Pan(i) ocenił(a) działalność …? (% dobrych ocen we wrześniu 2020 r.)

Wykres nr 3. Wykres w wersji dostępnej cyfrowo w załączniku pod artykułem

Źródło: CBOS, 7-17 września 2020 r., N=1149.


Wykres nr 4.
Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (% dobrych ocen od marca 2013 r. do września 2020 r.)

Wykres nr 4. Wykres w wersji dostępnej cyfrowo w załączniku pod artykułem

Źródło: CBOS, 7-17 września 2020 r., N=1149.

Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby, poświęcenie i pracę policjantów oraz pracowników polskiej Policji. Szczególnie w tym trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest to dla nas ważne i mobilizujące.

Dziękujemy!

 

 

Powrót na górę strony