Opinia publiczna

Policja po raz kolejny na pierwszym miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji

Data publikacji 04.10.2019

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja po raz kolejny jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Aż 75 procent ankietowanych dobrze ocenia działania Policji. Jest ona oceniana wyżej m. in. od poszczególnych stacji telewizyjnych, a ponad dwukrotnie lepiej od sądów. Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby, poświęcenie i pracę policjantów oraz pracowników polskiej Policji - powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że trzy czwarte ankietowanych (75%) dobrze ocenia jej działalność. Jest to równie wysoki wynik jak w dwóch poprzednich edycjach badania. Wykresy nr 1 i 2.

Wykres nr 1. Jak by Pan/Pani ocenił/a działalność Policji? (%)

Odpowiedzi: dobrze - 75%, źle - 15%, trudno powiedzieć - 10%

Źródło: CBOS, 12-19 września 2019 r., N=990.

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) oceniła(a) działalność Policji? (% dobrych ocen od marca 2013 r. do marca 2019 r.)

Wartości: rok 2013 - dobrze 57%, rok 2019 - dobrze 75%

Źródło: CBOS, 12-19 września 2019 r., N=990.

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, Policja po raz kolejny znajduje się na pierwszym miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Warto również zwrócić uwagę, że Policja oceniana jest lepiej niż wskazane stacje telewizyjne i radiowe. Wykresy nr 3 i nr 4.

Wykres nr 3. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność ...? (% dobrych ocen we wrześniu 2019 r)

Wartości: FZZ - 16%, Polsat - 71%, Wojsko - 74%, Policja - 75%

Źródło: CBOS, 12-19 września 2019 r., N=990.

Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (% dobrych ocen od marca 2013 r. do września 2019 r.)

Wartości: rok 2019 - Policja 75%, Sądy 31%, Prokuratura 30%

Źródło: CBOS, 12-19 września 2019 r., N=990.

- Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby, poświęcenie i pracę policjantów oraz pracowników polskiej Policji - powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Źródło: CBOS, 12-19 września 2019 r.

Powrót na górę strony