Opinia publiczna

Polacy coraz bezpieczniejsi - OBOP (sierpień 2006)

Polacy czują się coraz bezpieczniej. Na początku sierpnia OBOP (3.08 – 7.08), przeprowadził na zlecenie miesięcznika "Policja 997" badanie poczucia bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania. 70 proc. dorosłych Polaków (powyżej 15 roku życia) stwierdziło, że czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w okolicy swego miejsca zamieszkania. Tylko 28 proc. respondentów odpowiedziało że nie czuje się bezpiecznie podczas takich spacerów. Jest to najlepszy wynik od początku funkcjonowania Policji (1990 roku).

CZY CZUJE SIĘ PAN(I) BEZPIECZNIE SPACERUJĄC W SWOJEJ OKOLICY PO ZMROKU?

Czuję się: BADANIA TNS OBOP
III'94 IX'94 IV'95 V'97 III'98 XI'99 IV'00 IV'01 VIII'02
BEZPIECZNIE 44% 48% 50% 52% 52% 51% 50% 54% 55%
NIEBEZPIECZNIE 55% 51% 49% 47% 47% 48% 48% 44% 44%
Trudno powiedzieć 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1%

 

Czuję się: BADANIA TNS OBOP
X'02 V'03 XI/XII'03 VI'04 XI'04 XI'05 III'06 VIII'06
BEZPIECZNIE 56% 65% 62% 61% 62% 63% 68% 70%
NIEBEZPIECZNIE 42% 33% 36% 37% 36% 35% 30% 28%
Trudno powiedzieć 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Wykres nr 1. Czy czuje się pan(i) bezpiecznie spacerując po swojej okolicy po zmroku?
(oceny w latach 1994 - 2006) 

Powrót na górę strony