Opinia publiczna

Obywatele oceniają pracę Policji - CBOS (czerwiec 2006)

Data publikacji 18.12.2009

Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Biura Komunikacji Społecznej KGP zapytało Polaków o ocenę pracy Policji przy zabezpieczeniu pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski oraz o ocenę interwencji Policji po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Zabezpieczenie pielgrzymki dobrze oceniło 92 proc. badanych, interwencję na Starówce 52 proc.

Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Biura Komunikacji Społecznej KGP w dniach 12 -19 czerwca br. zapytało, w badaniach omnibusowych, reprezentatywną losową próbę dorosłych Polakówo ocenę pracy Policji przy zabezpieczeniu pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski oraz o ocenę interwencji Policji po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, w nocy z 13 na 14 maja.

Wykres nr 1. Podczas majowej pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski zadaniem Policji było dbanie o bezpieczeństwo pielgrzymów, zabezpieczanie miejsc zgromadzeń, przejazdów Papieża, przejazdów pielgrzymów itp. działania. Jak Pan(i) ocenia - na podstawie własnych obserwacji, przekazów medialnych, opinii innych osób itp. - czy Policja dobrze wywiązała się z tych zadań czy też nie?

Jak widać na powyższym wykresie wielomiesięczne przygotowania Policji do przyjazdu Papieża zaowocowały bardzo wysokimi ocenami społecznymi. Prawie wszyscy uczestnicy badania (92%) dobrze ocenili działania Policji podczas zabezpieczania pielgrzymki Benedykta XVI do Polski, przeciwnego zdania było jedynie 2% respondentów. Natomiast trudności ze sformułowaniem oceny miało 6% badanych (zob. Wykres nr 1).

Wykres nr 2. W Warszawie, w nocy z 13 na 14 maja, Policja interweniowała na Starówce wobec pseudokibiców Legii, którzy wszczęli awantury po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Jak Pan(i) ocenia interwencję Policji w tej sytuacji?

Źródło: CBOS na zlecenie Komendy Głównej Policji, 12- 19 czerwca 2006 r., N = 935

Dobrych ocen interwencji Policji wobec pseudokibiców Legii, którzy wszczęli awantury na warszawskiej Starówce po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków było ponad trzykrotnie więcej niż złych: dobrze wypowiedziało się w tej kwestii 52% respondentów - źle 16%.
W sumie blisko jedna trzecia badanych nie oceniła działań Policji - 13% nie miało zdania na ten temat, natomiast 19% nie pamiętało lub nie słyszało o tym zdarzeniu (zob. Wykres nr 2).

Powrót na górę strony