Opinia publiczna

70 proc. Polaków ufa Policji (kwiecień 2006)

Data publikacji 18.12.2009

Rośnie zaufanie do Policji. Według najnowszych badań ufa jej 70% dorosłych Polaków. Jest to o 2% więcej niż w roku 2003.

TNS OBOP w dniach 6 – 10 kwietnia 2006 roku przeprowadził na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, badanie zaufania do sześćdziesięciu czterech instytucji, w tym do Policji. Zaufanie do Policji wzrosło z 68% w roku 2003 do 70% w roku 2006

Wykres nr 1. Zaufanie do Policji (poziom zaufania w kwietniu 2006 roku)

Wykres nr 2. Zaufanie do Policji (poziom zaufania od II ’95 do IV ’06)

W kwietniu br. zaufanie do Policji zadeklarowało większość (70%) respondentów, 26% badanych wyraziło zdanie przeciwne, natomiast pozostałe osoby (4%) miały trudności ze sformułowaniem opinii w tym zakresie (zob. Wykres nr 1). Należy podkreślić, że w porównaniu do ostatniej edycji tego badania (z 2003 roku) nastąpił wzrost poziomu zaufania do Policji - o 2 punkty procentowe (zob. Wykres nr 2).

Wykres nr 3. Poziom zaufania do Policji, sądów i prokuratury w latach 1995-2006

* w edycji badania z 1997 roku nie uwzględniono sądów i prokuratury

Tabela nr 1. Zaufanie do Policji, sądów i prokuratury w latach 1995-2006

Jak widać na Wykresie nr 3 i Tabeli nr 1 Policja cieszy się największym zaufaniem spośród uwzględnionych w badaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Prokuraturze ufa 43% uczestników badania, natomiast 47% wyraża zdanie przeciwne. Jeszcze niższy poziom zaufania badani deklarują wobec sądów – w kwietniu br. ufało tej instytucji 40% respondentów, podczas gdy nieufność wyraziło aż 53%.

Tabela nr 2. Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości (zaufanie i nieufność w kwietniu 2006 roku)

Wykres nr 4. Różnego rodzaju instytucje i organizacje mogą cieszyć się w społeczeństwie różnym zaufaniem. Czy Pan(i) osobiście darzy zaufaniem następujące instytucje?
Instytucje z poziomem zaufania 50% i więcej (zaufanie i nieufność w kwietniu 2006 roku):

Tabela nr 3. Różnego rodzaju instytucje i organizacje mogą cieszyć się w społeczeństwie różnym zaufaniem. Czy Pan(i) osobiście darzy zaufaniem następujące instytucje?
Instytucje z poziomem zaufania 50% i więcej (zaufanie i nieufność w kwietniu 2006 roku):

Powrót na górę strony