Opinia publiczna

Ocena poczucia bezpieczeństwa i pracy Policji - TNS OBOP (maj 2003)

Data publikacji 18.12.2009

Oceny wystawione przez społeczeństwo są dobre, nastąpił znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. Na pytanie: Czy czuje się Pan / Pani bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku? – 65 % respondentów odpowiedziało, że czuje się bezpiecznie. W porównaniu z wynikami sprzed pół roku oznacza to wzrost o 9 % ! Na wysokim poziomie utrzymują się również oceny pracy policji i zaufania do Policji.
Jedną z niezwykle istotnych informacji jest wskazany w wyniku badania katalog zdarzeń, których obawiają się obywatele. Okazuje się, że najwięcej obaw wśród ludzi budzi zagrożenie włamaniem, ale jak wykazały badania dla obywateli równie istotna jest nasza walka z piratami drogowymi. Właśnie dla skutecznego ścigania łamiących prawo kierowców kupiliśmy nowoczesne fotoradary.
Obywatele wskazali również elementy najbardziej cenione w pracy Policji. Dla ludzi najważniejsza jest łatwość dodzwonienia się na numer alarmowy i widoczność patroli policyjnych.
Po raz pierwszy oprócz pytania o ogólną ocenę pracy Policji zapytano o ocenę pracy policjantów pełniących służbę w pobliżu miejsca zamieszkania respondentów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obywatele dobrze ocenili postawy policjantów, ich przygotowanie zawodowe oraz uczciwość.

ak jak poprzednio, badania przeprowadzono na poziomie poszczególnych województw, co daje nam nowe narzędzia porównawczej oceny stanu bezpieczeństwa i efektów działań Policji. Tylko takie w pełni profesjonalne, ujednolicone badania, oparte na opiniach nadreprezentatywnej grupy respondentów pozwalają na formułowanie obiektywnych wniosków.


• Badanie na zlecenie Komendy Głównej Policji wykonał Ośrodek Badania Opinii Publicznej TNS OBOP,
• Próba losowa: 3330 osób powyżej 15 roku życia,
• Termin badania: 10 –12 maja 2003 roku,
• Pilotaż badania: Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

 


WYNIKI BADAŃ W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA

Powrót na górę strony