Opinia publiczna

Ocena zaufania do Policji i ocena pracy Policji - OBOP (październik 2002)

Data publikacji 18.12.2009

Szanowni Państwo,
Zadaniem Policji jest służyć obywatelom i chronić społeczeństwo, to są podstawowe cele różnorodnych działań podejmowanych przez policjantów. Od dawna pojawiały się stwierdzenia, że trzeba znaleźć nową formą oceniania funkcjonowania policji. Rok temu deklarowałem, że zmienię sposoby oceny skuteczności policji. W tym celu wykorzystaliśmy profilowane badania opinii publicznej

Po raz pierwszy w historii polskiej policji tak zdecydowanie sięgnęliśmy po opinię tych, którym służymy. Postanowiliśmy po prostu bezpośrednio zapytać ludzi czy ufają policji, jak oceniają prace policjantów i co najważniejsze, czy obywatele czują się bezpiecznie? Chcieliśmy uzyskać wyniki całkowicie obiektywne i rzetelne. Badania przeprowadziła wyspecjalizowana placówka - Ośrodek Badania Opinii Publicznej.

Pytając się o poczucie bezpieczeństwa ankieterzy zadali bardzo konkretne pytanie: Czy czuje się Pan / Pani bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku ? Takie sformułowanie pytania pozwala uzyskać odpowiedzi oparte przede wszystkim na osobistych doświadczeniach pytanych.

Całkowitą nowością jest przeprowadzenie badań na poziomie poszczególnych województw. Dzięki zastosowaniu tych samych kryteriów w każdym miejscu możemy porównywać uzyskane wyniki. Pierwszy raz oprócz rezultatów ogólnopolskich dysponujemy reprezentatywnymi ocenami regionalnymi. Bardzo ważne jest to, że badania będą regularnie powtarzane, zdecydowałem, że dwa razy w roku. Pozwoli to uzyskać precyzyjny obraz zmian ocen.
Te badania opinii publicznej dały nam nowe narzędzie do oceniania stanu bezpieczeństwa i efektów działań policji. Statystyka kryminalna będzie nadal prowadzona, nie będzie jednak "języczkiem u wagi" przy formułowaniu ocen. Dotychczasowa i nowa, ujednolicona statystyka kryminalna będzie traktowana jako roboczy miernik wewnątrz policyjny.

Nie ukrywam, że chciałbym, aby badania opinii publicznej były w przyszłości przeprowadzane na poziomie każdego powiatu. Oczywiście jest to związane z koniecznością współpracy finansowej ze strony samorządów, lecz myślę, że nie tylko nam - policjantom zależy na obiektywnej ocenie stanu rzeczy. Jedynie w pełni profesjonalne, ujednolicone badanie odzwierciedli rzeczywiste lokalne oceny oraz dostarczy szczegółowych informacji pozwalających na formułowanie obiektywnych wniosków.

Oceny jakie wystawili nam obywatele są dobre. Są to najwyższe oceny pracy i zaufania do policji od połowy lat 90-tych. Również na dobrym poziomie znajduje się poczucie bezpieczeństwa obywateli. Takie pozytywne oceny stanowią jednocześnie zobowiązanie wobec tych wszystkich, którzy nam ufają i są dla nas - policjantów wyzwaniem na przyszłość.

gen.insp. Antoni Kowalczyk
Komendant Główny Policj

BADANIE OBOP NA ZLECENIE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT DZIAŁANOŚCI POLICJI I POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

Cele Badania

Celem badania jest zdiagnozowanie ogólnego poziomu poczucia bezpieczeństwa Polaków, atakże zdobycie informacji o społecznych opiniach na temat Policji (zaufanie do tej instytucji, ocena jej pracy).

Badanie ma też pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest „ciemna liczba przestępstw” wnaszym kraju i jakie są najistotniejsze przyczyny nie zgłaszania zaistniałych zdarzeń Policji.

Główne wyniki

RÓŻNEGO RODZAJU INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
CIESZĄ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE RÓŻNYM ZAUFANIEM.
CZY PAN(I) OSOBIŚCIE DARZY ZAUFANIEM POLICJĘ?

Powrót na górę strony