Opinia publiczna

Obywatele ocenili skuteczność Policji - CBOS (maj 2006)

Data publikacji 18.12.2009

Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie BKS KGP w dniach 4-10 maja br. zapytało, w badaniach omnibusowych, reprezentatywną losową próbę dorosłych Polaków o poczucie lęku przed przestępczością oraz skuteczność walki z nią przez Policję. W tym celu zadano respondentom następujące pytania:

• Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?
• Proszę przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz – z jakiegokolwiek powodu – wyszedł/wyszła Pan(i) z domu po zmroku. Czy wówczas unikał(a) Pan(i) z obawy o swoje bezpieczeństwo pewnych ulic, miejsc lub ludzi?
• Jak ocenia Pan(i) prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ktoś spróbuje się włamać do Pana(i) domu/mieszkania?
• Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: Bardzo skuteczna, Raczej skuteczna, Raczej nieskuteczna, Bardzo nieskuteczna?

Ocena respondentów dotycząca skuteczności Policji w walce z przestępczością w ich okolicy

Blisko połowa ankietowanych Polaków (48%) przyznała, że Policja w ich okolicy jest skuteczna w walce z przestępczością - jest to o 7 punktów procentowych więcej niż wbadaniu z 2004 roku. Odmienne zdanie miał co trzeci respondent (35%), natomiast należy podkreślić, że jedna szósta badanych (17%) miała trudności ze sformułowaniem swojej oceny

Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: Skuteczna, czy też Nieskuteczna? Rozkład odpowiedzi w latach 2004 i 2006:

Źródło:
OBOP na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (ICVS) – 2004 r., N = 5013
CBOS na zlecenie KGP 4- 10 maja 2006 r., N = 991

Poczucie bezpieczeństwa podczas spacerów respondentów w ich okolicy po zmroku

Zdecydowana większość respondentów (64%) wyraziła opinię, że czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku. Odmiennego zdania była jedna trzecia ankietowanych. Na to samo pytanie, ale zadane przez TNS OBOP w marcu 2006 roku, ponad dwie trzecie Polaków (68%) deklarowało poczucie bezpieczeństwa i był to najwyższy wynik od 2002 roku (wówczas pytanie o poczucie bezpieczeństwa zadano po raz pierwszy).

Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku? Rozkład odpowiedzi - Maj 2006 rok:

Źródło: CBOS na zlecenie KGP 4- 10 maja 2006 r., N = 989

Unikanie przez respondentów, ze względu na obawy o swoje bezpieczeństwo, pewnych ulic, miejsc lub ludzi po zmroku

Wyniki badania wskazują, że 58% Polaków nie unika z obawy o swoje bezpieczeństwo pewnych ulic, miejsc czy ludzi po zmroku, odmienną postawę prezentuje jedna czwarta respondentów, a co dziesiąty nigdy nie wychodzi po zmroku. Przy czym należy podkreślić, że w porównaniu do badania - zleconego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2004 roku (Badanie realizowane kwestionariuszem ICVS - International Crime Victim Survey, z ang. Międzynarodowe Badanie Ofiar Przestępstw) – o 6 punktów procentowych zmniejszyła się liczba ankietowanych, którzy unikają, z obawy o swoje bezpieczeństwo pewnych ulic, miejsc czy ludzi po zmroku.

Proszę przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz – z jakiegokolwiek powodu – wyszedł/wyszła Pan(i) z domu po zmroku. Czy wówczas unikał(a) Pan(i) z obawy o swoje bezpieczeństwo pewnych ulic, miejsc lub ludzi? Rozkład odpowiedzi w latach 2004 i 2006:

Źródło:
OBOP na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (ICVS) – 2004 r., N = 5013
CBOS na zlecenie KGP 4- 10 maja 2006 r., N = 991

Prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ktoś spróbuje się włamać do domu lub mieszkania respondenta

Sześciu na dziesięciu ankietowanych (59%) uznało za mało prawdopodobne, aby ktoś włamał się do ich domu lub mieszkania (jest to o 5 punktów procentowych mniej niż wbadaniu z 2004 roku), a tylko co dwudziesty uważał to za bardzo prawdopodobne (6%).

Jak ocenia Pan(i) prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ktoś spróbuje się włamać do Pana(i) domu/mieszkania? Rozkład odpowiedzi w latach 2004 i 2006:

Źródło:
OBOP na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (ICVS) – 2004 r., N = 5013
CBOS na zlecenie KGP 4- 10 maja 2006 r., N = 991

 

Opracowano w Wydziale Analizy Ocen Społecznych BKS KGP

Powrót na górę strony