Opinia publiczna

Widoczne i rozpoznawalne patrole - badania OBOP i CBOS (kwiecień 2006)

Data publikacji 18.12.2009

TNS OBOP między 6 a 10 kwietnia br. na zlecenie miesięcznika "Policja 997" zapytał dorosłych Polaków o ocenę pracy policjantów pełniących służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. Większość pytanych (65 proc.) oceniła ją dobrze, ponad jedna czwarta (26 proc.) natomiast miała na ten temat zdanie przeciwne. W porównaniu z listopadem ub.r., kiedy padło takie samo pytanie, nastąpił znaczący wzrost ocen pozytywnych - aż o 10 punktów procentowych, przy jednoczesnym sporym spadku ocen negatywnych - o 7 punktów.

Jak często respondenci widują piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania? Od ostatniej, listopadowej, edycji badania ilość pozytywnych odpowiedzi na to pytanie nie uległa znaczącym zmianom. O 3 punkty procentowe wzrosła liczba osób widujących patrole codziennie (obecnie wynosi 17 proc.), jedna czwarta respondentów deklarowała, że zauważa je kilka razy w tygodniu, a 24 proc. przynajmniej raz na tydzień.

Na przełomie marca i kwietnia CBOS na zlecenie KGP zapytało dorosłych Polaków, czy policjanci, którzy pełnią służbę na ulicy w okolicy ich miejsca zamieszkania, są dobrze rozpoznawalni na tle innych służb, tzn. strażników miejskich, ochroniarzy itd. 78 proc. respondentów uznało, że tak. Prawie jedna piąta (17 proc.) stwierdza jednak, że nie odróżnia funkcjonariuszy Policji od innych służb. Najlepiej rozpoznają policjantów mieszkańcy wsi i małych miast. Nieco gorzej jest w większych aglomeracjach.

Na pytanie, czy budynki, w których mieszczą się jednostki Policji, w okolicy miejsca zamieszkania respondentów są właściwie oznakowane, ponad 60 proc. odpowiedziało twierdząco. Jedna trzecia badanych wyraziła zdanie przeciwne. Najlepiej rozpoznają policyjne budynki mieszkańcy małych miast. Mniej niż połowa ludzi mieszkających w największych aglomeracjach uważa, że komendy i komisariaty są dobrze oznakowane.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony