Opinia publiczna

CBOS - Coraz więcej obywateli dobrze ocenia Policję(październik 2005)

Data publikacji 18.12.2009

Coraz lepsze oceny Policj

Policję dobrze ocenia 57 proc. obywateli tj. o 5 proc. więcej niż w czerwcu br. - wynika z sondażu przeprowadzonego przez w październiku przez CBOS. Źle ocenia Policję 33 proc. ankietowanych, czyli mniej niż w czerwcu o 3 proc.

Policja uzyskała najlepsze oceny wśród instytucji państwowych wymiaru sprawiedliwości. Sądy dobrze oceniło 20 proc. badanych, prokuraturę - 22 proc.

Wśród instytucji państwowych lepiej od Policji oceniane są tylko: Telewizja Publiczna - 81 proc., Wojsko - 67 proc., Polskie Radio - 64 proc. i Prezydent RP - 61 proc.

Powrót na górę strony