Opinia publiczna

Ocena działalnośći Policji w miejscu zamieszkania, użycie broni i ŚPB - CBOS (lipiec 2004)

Data publikacji 18.12.2009

DZIAŁALNOŚĆ POLICJI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
DOPUSZCZALNE UŻYCIE BRONI I ŚRODKÓW
PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

CBOS lipiec 2004

Większość respondentów (61%) jest zadowolona z działalności policji w swoim miejscu zamieszkania, mniej niż jedna trzecia (29%) wyraża niezadowolenie, a co dziesiąty (10%) nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonej przez CBOS wlipcu 2004 r.

Połowa ankietowanych (51%) uważa, że policja wystarczająco często patroluje ich najbliższą okolicę, ale niewiele mniejsza liczebnie grupa (45%) jest przeciwnego zdania.

Ponad połowa badanych (57%) uważa, że w ich miejscu zamieszkania policjanci są chętni do pomocy mieszkańcom. Blisko połowa (48%) dobrze ocenia wyszkolenie policjantów - sądzi, że są odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich zadań. Niemal tyle samo osób (46%) jest zdania, że działają skutecznie.

Zdecydowana większość Polaków (75%) uważa za słuszne, by policjant mógł strzelać bez ostrzeżenia ostrą amunicją, kiedy broni siebie lub kogoś innego przed atakiem zagrażającym życiu, niemal jedna piąta zaś (18%) jest przeciwnego zdania. Badani są też w większości (69%) przekonani, że policjanci powinni mieć prawo używać ostrej broni bez ostrzeżenia podczas pościgu za groźnym przestępcą.

Powrót na górę strony