Opinia publiczna

Ocena działalności instytucji publicznych - CBOS (grudzień 2003)

Data publikacji 18.12.2009

DOBRE OCENY POLICJI

Działalność Policji jest oceniana najlepiej wśród organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - wynika z badania przeprowadzonego na początku października br. przez CBOS.

Ocen dobrych (60 proc.) jest też więcej niż w grudniu ubiegłego roku (58 proc.), kiedy było robione ostatnie, podobne badanie.

Oceny złych zanotowano 28 proc., czyli o 4 proc,. mniej niż w grudniu 2002. Wśród wskazań pozytywnych Policja uzyskała także jedną z najwyższych not wśród instytucji państwowych.

Powrót na górę strony