Opinia publiczna

Ocena stanu bezpieczeństwa kraju i swojego miejsca zamieszkania - CBOS (kwiecień 2002)

Data publikacji 18.12.2009

SPADA POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Więcej Polaków lepiej ocenia stan bezpieczeństwa w kraju i w swoim miejscu zamieszkania. Mniej jest tych, którzy obawiają się o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych - wynika z badań CBOS przeprowadzonych na początku kwietnia.

Odsetek osób, któr czują się w Polsce bezpiecznie w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 7 proc. iwynosi 34 proc. W 2001 r. bezpiecznie w Polsce czuło się 18 proc. badanych. Odsetek osób, które czują się w Polsce bezpiecznie jest najwyższy od początku lat 90'.

Znacznie więcej osób czuje się bezpiecznie w swoim najbliższym otoczeniu. Bezpiecznie czuje się wswoim miejscu zamieszkania 73 proc. badanych (to najlepszy wynik od początku lat 90'), wzeszłym roku osób takich było 69 proc.

W stosunku do roku ubiegłego o 5 proc. większyła się liczba tych, którzy w ogóle nie czują się zagrożeni przestępczością. W ubiegłum roku osób takich było 22 proc., w tym roku 27 proc.

O 7 proc. wzrósł odsetek osób, które nie obawiają się że mogą stać się ofiarą przestępstwa, w tym roku wynosi on 39 proc. O 5 proc. (do 30 proc.) wzrósł odsetek osób, którzy w ogóle nie obawiają się o bezpieczństwo swoich najbliższych.

O 9 proc. spadło poczucie zagrożenia przestępczością i wynosi 62 proc. (w roku 2002 - 71 proc.) - wynika z badań przeprowadzonych na początku kwietnia przez CBOS. W 2001 r. przekonanych otym, że Polska to nie jest bezpieczny kraj było 81 proc. Aktualne poczucie zagrożenia przestępczością jest najniższe od początku lat 90.

* * *

Wzrost poczucia bezpieczeństwa to - zdaniem Policji - przede wszystkim efekt malejącej liczby przestępstw, zwłaszcza tej najbardziej dolegliwej w życiu codziennym. Mniejsza liczba kradzieży, rozboi, włamań etc. sprawia, że Polacy czują się bezpieczniej zwłaszcza w swoim najbliższym otoczeniu.

Spadek przestępczości pospolitej i tym samym rosnące poczucie bezpieczeństwa to efekt położenia przez Policję, po okresie koncentracji na likwidacji zorganizowanych grup przestępczych, większego nacisku na ten właśnie obszar działalności przestępców.

Coraz lepsze wyposażenie policyjnych patroli, wdrażanie nowoczesnych technologii skracających czas reakcji na zgłoszenie przestępstwa, konsekwentne kontynuowanie akcji profilaktycznych np. 'Bezpieczny Dom', 'Bezpieczna Szkoła', a także sukcesy w zwalczaniu przestępczości narkotykowej - co jest ważne zwłaszcza w odniesieniu do formułowania obaw o bezpieczeństwo swoich najbliższych - sprawia, że zmniejsza się liczba popełnianych przestępstw, a to właśnie jest jedną znajważniejszych wartości przy kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Coraz większe przekonaniem obywateli o malejącej bezkarności przestępców - co wynika z rosnącej wykrywalności - jest kolejną przyczyną wzrostu poczucia bezpieczeństwa, jest także przyczyną wysokiego zaufania do Policji.

Zaufanie do Policji jest z kolei fundamentem dobrej współpracy pomiędzy społeczeństwem i Policją, bez tej współpracy sukcesy Policji nie byłyby możliwe.

Powrót na górę strony