Opinia publiczna

71 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (marzec 2010)

Data publikacji 29.03.2010

Notowania Policji od ponad trzech lat są stabilne i wysokie. Pozytywnie ocenia ją niemal trzy czwarte Polaków (71%). Odmiennego zdania jest co piąta osoba (19%), natomiast co dziesiąta (10%) nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat. (wykresy nr 1 i nr 2).

Poza Policją, respondenci oceniali m.in.: władze, Kościół, związki zawodowe, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura), media publiczne i prywatne.

Policja znajduje się na piątym miejscu z dwudziestu siedmiu ocenianych instytucji. Wyżej od niej są tylko niektóre media. Należy podkreślić, że Policja została oceniona zdecydowanie wyżej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura - odsetek wskazań pozytywnych w przypadku Policji jest ponad dwukrotnie wyższy. Warto również zwrócić uwagę, że Policja w marcu 2010 roku jest lepiej oceniana niż wojsko, które we wcześniejszych edycjach badania nieznacznie ją w tym obszarze przewyższało (wykres nr 3, wykres nr 4 oraz tabela nr 1).

Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność …? (oceny w marcu 2010 roku)

Oceniane instytucje/organy Ocena dobra (%) Ocena zła (%)
TVN 81 6
Telewizja publiczna 80 15
Polsat 78 10
Polskie Radio 76 5
RMF FM 73 4
Policja 71 19
Kościół rzymsko-katolicki 68 23
Radio ZET 67 5
Wojsko 66 6
Władze lokalne 62 27
Narodowy Bank Polski 54 11
Trybunał Konstytucyjny 42 17
Rada Polityki Pieniężnnej 38 12
IPN 38 27
NIK 37 16
Prokuratura 35 34
Rzecznik Praw Obywatelskich 34 26
Sądy 33 43
Prezydent 31 58
Giełda Papierów Wartościowych 29 6
NSZZ Solidarność 25 34
Radio Maryja 23 36
ZUS 22 56
Senat 20 54
Sejm 18 70
OPZZ 18 27
NFZ 16 75
pominięto "trudno powiedzieć"
Źródło: CBOS, 4-10 2010 r., N=995


Opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej  Gabinetu KGP.
Agnieszka Brzeźniak i Anna Chmielewska

*****

Należy dodać, że zgodnie z wynikami badań zaufania społecznego, przeprowadzonych przez CBOS, "instytucjami publicznymi, które są przez Polaków darzone stosunkowo dużym zaufaniem, to kościół rzymskokatolicki (ufa mu 78 proc. ankietowanych), wojsko (76 proc.), harcerstwo (68 proc.), policja (63 proc.), Unia Europejska (60 proc.), ONZ (60 proc.) oraz NATO (59 proc.). Ponad połowa badanych ma zaufanie do władz lokalnych swojego miasta/gminy (55 proc.), a także do Rzecznika Praw Obywatelskich (55 proc.) oraz Instytutu Pamięci Narodowej (51 proc.). Nieco mniejsze zaufanie społeczne wzbudzają: telewizja (47 proc.), sądy (44 proc.) i urzędnicy administracji publicznej (42 proc.)".

źródło: "Zaufanie społeczne - komunikat z badań", CBOS, Warszawa, marzec 2010, BS/29/2010.

Powrót na górę strony