Opinia publiczna

73 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (kwiecień 2010)

Data publikacji 28.04.2010

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji – od marca odsetek opinii pozytywnych wzrósł o 2 punkty procentowe, z 71 do 73 proc. Taki wynik przynosi kolejna edycja badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, przeprowadzonego przez CBOS w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Notowania Policji od ponad trzech lat są stabilne i wysokie. Pozytywnie ocenia ją niemal trzy czwarte Polaków (73%). Przeciwne zdanie wyraża co piąta osoba (19%), natomiast 8% nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat. (wykresy nr 1 i nr 2).

wykres#1

wykres#2

W tej edycji badania respondenci oceniali również działalność parlamentu, władz samorządowych, Kościoła, wojska, ZUS-u i NFZ-u. W porównaniu z poprzednią edycją badania, przeprowadzoną w marcu, wzrosły odsetki dobrych ocen niemal wszystkich instytucji. W kwietniu 2010 roku podobnie do Policji został oceniony Kościół, a wyższe noty uzyskało jedynie wojsko. Pozostałe instytucje oceniono niżej (wykres nr 3 oraz tabela nr 1).

Należy jednak podkreślić, że badanie zrealizowano bezpośrednio po katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku i podczas trwania żałoby narodowej. Nastrój i emocje, które w tym okresie towarzyszyły Polakom, niemal na pewno miały wpływ na wyniki badania. 

wykres#3

Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność …? (oceny w kwietniu 2010 roku)

 

Oceniane instytucje/organy Ocena dobra (%) Ocena zła (%)
Wojsko 76 5
Kościół rzymsko-katolicki 73 18
Policja 73 19
Władze lokalne 66 25
Senat 33 39
Sejm 29 57
ZUS 22 59
NFZ 13 78
pominięto "trudno powiedzieć"
Źródło: CBOS, 8-19 kwietnia 2010 r., N=1056

 

 

Opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej  Gabinetu KGP.

Agnieszka Brzeźniak

Powrót na górę strony