Opinia publiczna

Polacy czują się bezpiecznie (kwiecień 2011)

Data publikacji 11.05.2012

75 proc. Polaków uznaje swój kraj za bezpieczny, 88 proc. uznaje za takie swoje miejsce zamieszkania, 61 proc. nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa - takie wyniki, najlepsze od lat, przynosi badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS w kwietniu 2011 r.

W dniach 7-13 kwietnia 2011 roku ośrodek badania opinii publicznej CBOS przeprowadził badanie, które dotyczyło między innymi poczucia bezpieczeństwa, zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków (N=1192).

Wyniki badania wskazują, że większość Polaków uznaje swój kraj za bezpieczny (75 %). Jest to najlepszy wynik od marca 1987 roku, kiedy po raz pierwszy zadano to pytanie. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (22 %) - wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)

Źródło: CBOS, 7-13 kwietnia 2011 r., N=1192

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)

Źródło: CBOS, 7-13 kwietnia 2011 r., N=1192

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania respondenta (dzielnica, osiedle lub wieś) kształtuje się na wyższym poziomie niż w skali kraju. Zdecydowana większość Polaków (88%) uznaje swoje otoczenie za bezpieczne i spokojne. Odsetek wskazań utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 2008 roku - wykresy 3 i 4.

Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Źródło: CBOS, 7-13 kwietnia 2011 r., N=1192

Wykres 4. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Źródło: CBOS, 7-13 kwietnia 2011 r., N=1192
 

Większość Polaków (61%) nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa – w stosunku do badań z ubiegłych lat odsetek takich deklaracji jest najwyższy. Odmienne odczucia ma ponad 1/3 badanych (37%) - należy przy tym zwrócić uwagę, że w stosunku do wyników ubiegłorocznego sondażu, odsetek osób obawiających się, że staną się ofiarami przestępstwa spadł o 9 punktów procentowych - wykres 5.

Wykres 5. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

Źródło: CBOS, 7-13 kwietnia 2011 r., N=1192

Uczestników badania zapytano również o ich obawy o to, że ktoś z ich bliskich może stać się ofiarą przestępstwa. O bezpieczeństwo swoich bliskich niepokoi się co drugi badany (50%), a więc mniej niż było to w zeszłym roku.

Badanym przedstawiono cztery przestępstwa pospolite i zapytano, czy w ciągu ostatnich pięciu lat padli ofiarą któregoś z nich. Odpowiedzi badanych na to pytanie są zbliżone do zeszłorocznych. Wyniki wskazują, że ponad 3/4 osób (76%) nie dotknęło żadne z wymienionych przestępstw. Niemal co piątemu Polakowi (18%) coś ukradziono, a co jedenastemu (9%) włamano się do domu, mieszkania lub innej własności. Odsetki wskazań na pozostałe przestępstwa są niższe - tabela 1. 

Tabela. 1. Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %)

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) która z wymienionych niżej sytuacji?  Odsetki odpowiedzi twierdzących
VI '99 VI '00 IV '02 IV '03 III '04 III '05 X '05 IV '06 IV '07 IV '09 IV '10 IV '11
Ukradziono Panu(i) co  22 19 31 28 29 23 22 26 20 16 19 18
Dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych) 9 8 17 14 17 13 11 16 11 10 10 9
Został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a) 4 4 5 5 7 4 3 6 4 3 4 2
Został(a) Pan(i) pobity(a) lub umylnie zraniony(a) 4 3 5 6 4 5 4 6 5 4 3 3
Stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa 4 5 7 4 6 5 3 6 5 5 4 4

Źródło: CBOS, 7-13 kwietnia 2011 r., N=1192

Powrót na górę strony