Opinia publiczna

72 proc. Polaków dobrze ocenia Policję (wrzesień 2011)

Data publikacji 23.09.2011

Po raz kolejny większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku września 2011 roku, wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media.

Wykres nr 1

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

W porównaniu z wynikami z marca 2011 roku nieznacznie wzrósł odsetek dobrych ocen (o 3 punkty procentowe) - wykres nr 2.

Wykres nr 2

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. W marcu oraz we wrześniu br. badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe. Policja znajduje się na szóstym miejscu z dwudziestu siedmiu ocenianych instytucji, wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe (wykres nr 3).

Wykres nr 3

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

Należy podkreślić, że Policja została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura – odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest dwukrotnie wyższy (wykres nr 4).

Wykres nr 4

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

Opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Analiz Gabinetu KGP.

Powrót na górę strony