Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

UWAGA!

W latach 2013-2016 przestępstwa stwierdzone w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez BSW KGP i CBŚP (dawniej CBŚ KGP) zostały "przypisane" do odpowiednich jednostek podziału administracyjnego kraju szczebla wojewódzkiego.

Za lata 1999-2012 ze względu na sposób gromadzenia danych nie wyodrębniano liczby postępowań wszczętych dla BSW KGP i CBŚ KGP, a wskazywano je w garnizonach na terenie których działały poszczególne komórki organizacyjne.

Do 2001 r. prowadzenie w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub podobnie działającego środka nie było przestępstwem a tylko wykroczeniem i stąd nie występuje w statystyce przestępczości. Spadek liczby postępowań i przestępstw z art. 178a kk od 2014 r. związany jest z uchyleniem art. 178a § 2 kk.

Powrót na górę strony