Roczne raporty statystyczne

Policjanci podsumowali 2016 rok

Opolscy policjanci podsumowali 2016 roku. Podczas odprawy służbowej z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy garnizonu za 2016 rok. W odprawie uczestniczyli także Wojewoda Opolski Adrian Czubak i Prokurator Okręgowa Pani Agnieszka Mulka-Sokołowska. Z przedstawionych danych wynika, że na Opolszczyźnie wzrosła ogólna wykrywalność przestępstw. Było mniej kradzieży, kradzieży z włamaniem czy kradzieży samochodów. Podsumowanie 2016 roku było również głównym tematem odprawy służbowej, która odbyła się dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Uczestniczył w niej m. in. nadinsp. dr Tomasz Miłkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

W poniedziałek (23 stycznia br.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej opolskiej Policji. Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Kaleta omówił wyniki pracy funkcjonariuszy w roku 2016. Opolszczyzna nadal jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć między innymi zredukowanie liczby przestępstw kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Miniony rok to także spadek kradzieży samochodów.

Na uwagę zasługuje aktywność policjantów w zwalczaniu przestępczości narkotykowej i gospodarczej. W 2016 roku stwierdzono 1678 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – to, o 175 przestępstw więcej niż w roku 2015. W ubiegłym roku stwierdziliśmy 4240 przestępstw gospodarczych. W roku 2015 było ich 3286. Wykrycie tego typu przestępstw to głównej mierze efekt pracy funkcjonariuszy. Wykrywalność w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym blisko 66 % poziomie, przy spadku liczby przestępstw kryminalnych z 13 860 w 2015 roku do 13 007 w roku ubiegłym.

W roku 2016 odnotowaliśmy też 2070 przestępstwa drogowe (2015 r. - 2045). W wyniku prowadzonych działań na drogach Opolszczyzny, policjanci ruchu drogowego zatrzymali 1624 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. W 2016 roku policjanci na drogach Opolszczyzny sprawdzili stan trzeźwości blisko 525 000 kierowców.  Na drogach województwa doszło do 753 wypadków drogowych (2015 r. -712), w których zginęło 99 osoby (2015 r. – 102). Policjanci w związku z kolizjami interweniowali 9083 razy.

By poprawić bezpieczeństwo na drogach województwa Policja, poza kontrolami stanu trzeźwości, organizuje wzmożone działania w regionie skierowane na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Wiele informacji dotyczących piratów na drogach dociera do opolskiej Policji za pośrednictwem, uruchomionej 3 lata temu, skrzynki mailowej. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególna uwagę policjanci poświęcają kwestii używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego odblasków.

W 2016 roku pozyskano łącznie 39 pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Przeprowadzono remonty miedzy innymi budynków komend w Nysie, Namysłowie, Głubczycach i w Kędzierzynie – Koźlu.

***

Wyniki krakowskiej policji w minionym roku omówił insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie.

"Bardzo dobre wyniki osiągnięte w ubiegłym roku są w dużym stopniu zasługą mojego poprzednika ale nie byłoby tego wszystkiego bez ciężkiej pracy funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Krakowie" - powiedział insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie.

W 2016 roku na terenie Krakowa odnotowano blisko 22,5 tysiąca przestępstw. To o ponad 8 procent mniej niż rok wcześniej. Warto dodać, że np. w roku 2013 liczba zdarzeń była o ponad jedną trzecią wyższa. Krakowscy policjanci w minionym roku wykryli niemal 56 procent sprawców popełnionych przestępstw, w kategorii przestępczości kryminalnej w ręce policjantów wpadł co drugi sprawca.

"Rok 2016 był rokiem trudnym ale i dobrym dla krakowskiej Policji, a Komenda Miejska Policji w Krakowie pokazała, że jest silna - zarówno strukturą jak i ludźmi" - podsumował nadinsp. dr Tomasz Miłkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Podczas odprawy poruszone zostały kwestie zakupów sprzętu, także w ramach nowej ustawy o modernizacji służb MSWiA. Omówiono również inwestycje zakończone w ostatnim czasie, zwłaszcza poprawę warunków służby i pracy w obiektach krakowskiej policji.

Kilkakrotnie padło również słowo „dziękuję”, zarówno ze strony szefa małopolskiej, jak i krakowskiej policji. Generał Tomasz Miłkowski wspomniał także o Światowych Dniach Młodzieży. Podkreślił, że do tej pory otrzymuje wiele sygnałów o pozytywnej ocenie pracy policji w Krakowie w lipcu i sierpniu 2016 roku.

KWP w Opolu, KWP w Krakowie / ig

Powrót na górę strony