Roczne raporty statystyczne

Raport 2008

Największa w historii Policji wykrywalność - 65,9%. Średnio ponad tysiąc przestępstw kryminalnych mniej niż pięć lat temu. Spadek przestępczości praktycznie we wszystkich kategoriach. To dane za 2008 rok. Ubiegły rok był już piątym z kolei rokiem, w którym stale zmniejszała się liczba przestępstw. Od roku 2003 do 2008 ogólna liczba przestępstw zmalała o prawie 380 tys. a liczba przestępstw kryminalnych o 366 tys. Oznacza to, że jeszcze 5 lat temu średnio każdego dnia dochodziło do 3.017 przestępstw kryminalnych, podczas gdy w 2008 r. tych przestępstw było średnio 2.014 dziennie, czyli każdego dnia nie doszło do ponad 1000 przestępstw kryminalnych.

Jednocześnie Policja odnotowała najwyższy w swojej historii wskaźnik wykrycia przestępstw - 65,9 %. W każdych dwóch przestępstwach na trzy podejrzany dostaje zarzuty karne.

W 2008 r. Policja zarejestrowała 1.082.057 przestępstw. To mniej o prawie 71 tys. niż w roku ubiegłym. Mniej było zarówno przestępstw o charakterze kryminalnym, których stwierdzono 735.218 (spadek o 59 tys.), jak też przestępstw o charakterze gospodarczym, których odnotowano 135.305 (spadek o 7,8 tys.). Na bardzo podobnym poziomie pozostała liczba przestępstw drogowych, która wyniosła 167.984 (spadek o 375).

Podstawowe kategorie przestępstw kryminalnych przedstawiają się następująco:

W 2008 r. było mniej o:

89 zabójstwa - czyli o 10,5 proc. mniej niż rok wcześniej (skuteczność wyniosła 93,1 proc.) - doszło do 759 przestępstw. Na szczęście w przypadku tego przestępstwa nie zawsze pokrzywdzony traci życie, czasem przestępstwo ma formę usiłowania. W 2008 r. na 759 przestępstw zabójstwa 297 to były usiłowania, a zatem ofiara przeżyła. 17.540 kradzieży z włamaniem - czyli o 12,4 proc. mniej (skuteczność wyniosła 28,6 proc.) - doszło do 124.066 przestępstw 26.690 kradzieży cudzej rzeczy - czyli o 11,1 proc. mniej (skuteczność wyniosła 26 prac, w tym o 3.615 mniej kradzieży samochodów - czyli aż o 17 proc. mniej (wykrywalność wyniosła 21 proc.). Doszło do 214.414 przestępstw kradzieży cudzej rzeczy, w tym do 17.669 kradzieży samochodów 1.478 przestępstw rozbójniczych - czyli o 5,3 proc. mniej (skuteczność wyniosła 63,8 proc.) - doszło do 26.159 przestępstw 216 zgwałceń - czyli o 11,8 proc. mniej (skuteczność wyniosła 81,1 proc.) - doszło do 1.611 przestępstw 574 uszczerbków na zdrowiu - czyli o 3,9 proc. mniej (skuteczność wyniosła 86,2 proc.) - doszło do 14.274 przestępstw 1.747 oszustw kryminalnych - czyli o 5 proc. mniej (skuteczność wyniosła 72,8 proc. ) - doszło do 33.028 przestępstw 6.638 fałszerstw kryminalnych - czyli o 10,6 proc. mniej (skuteczność wyniosła 58,5 proc.) - doszło do 39.020 przestępstw 312 zaborów pojazdów w celu krótkotrwałego użycia - czyli o 5,4 proc mniej (skuteczność wyniosła 33 proc) - doszło do 5.439 przestępstw Prawie na tym samym poziomie utrzymuje się ogólna liczba bójek i pobić (14.380) czyli o 0,4 proc więcej niż w roku ubiegłym (skuteczność wyniosła 78,4 proc.). Jednocześnie zmniejszyła się liczba bójek i pobić z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 82 (doszło do 530) czyli było mniej o 13,4 proc.

W 2008 r. policjanci rozbili 16 wytwórni amfetaminy. Zarzuty popełnienia różnych przestępstw narkotykowych przedstawiono łącznie 25.971 podejrzanym.

W sumie doszło do 57.382 takich przestępstw czyli 8,9 proc mniej niż przed rokiem. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 96,3 proc.

Skutecznie Policja wykrywa także przestępstwa przeciwko środowisku. W ubiegłym roku odnotowano 4.298 takich przestępstw. Wskaźnik wykrycia wyniósł 79,6 proc.

Zadecydowana większość spośród popełnionych przestępstw drogowych to prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Na ogólną liczbę 167.984 przestępstw drogowych aż 150.074 dotyczyło nietrzeźwych kierujących. Liczba podejrzanych o te przestępstwa wyniosła 144.841.

Policja objęła ściganiem karnym 516.626 podejrzanych, w tym 52.081 nieletnich.

Wraz ze spadkiem liczby przestępstw zmniejszył się także wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną na 100 tysięcy ludności. Wyniósł on 2.838,9 podczas gdy rok wcześniej wskaźnik był wyższy o 186,1.

Zmniejszenie liczby przestępstw wpłynęło także na spadek wysokości strat. Zmniejszyły się one o 3,9 mld do 3,7 mld.

 

Powrót na górę strony