Roczne raporty statystyczne

Raport 2007

135 tysięcy mniej wszystkich przestępstw, w tym 99 tysięcy mniej przestępstw kryminalnych, przy jednoczesnym wzroście skuteczności ścigania – tak najogólniej można podsumować dane statystyczne na temat przestępczości w Polsce w 2007 roku. Oznacza to, że każdego dnia ubiegłego roku nie doszło do średnio 370 przestępstw, każdej godziny – do ponad 15. To najlepszy wynik w ciągu 18 lat czyli od początku powstania Policji.

Ubiegły rok przyniósł spadek liczby przestępstw. Policja stwierdziła 134.925 przestępstw mniej niż rok wcześniej. Zmniejszyła się zarówno liczba przestępstw kryminalnych, jak też gospodarczych oraz drogowych. Ogólna liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 1.152.993, w tym 749.317 o charakterze kryminalnym i 143.108 o charakterze gospodarczym oraz 168.359 przestępstw drogowych.
Przy spadającej liczbie przestępstw wzrosła jednocześnie ich wykrywalność. Niemal w dwóch na trzy przestępstwa policjanci ustalili podejrzanych. To najlepszy wynik w ciągu 18 lat czyli od początku powstania Policji. Obecnie wykrywalność ogólna przestępstw wynosi 64,6%.

Od kilku już lat spada liczba przestępstw kryminalnych, czyli tych najbardziej uciążliwych dla zwykłego obywatela, który na co dzień nie ma do czynienia z przestępczością zorganizowaną, dla którego bolączką są włamania, kradzieże, bójki, przestępstwa rozbójnicze, niszczenie mienia, czy czyny chuligańskie.

Dzięki pracy prewencyjnej policji, rozmieszczaniu służb patrolowych w oparciu o mapy zagrożeń, dzięki lepszej współpracy z obywatelami, którzy wiedzą jak zachować się w takich sytuacjach, wiedzą, że szybkie poinformowanie Policji o zauważonym przestępstwie, czy też szybka, właściwa reakcja na zachowania mogące skutkować przestępstwem pozwala na identyfikację, zatrzymanie sprawcy, dzięki coraz lepszemu rozpoznaniu środowisk przestępczych przez policjantów kryminalnych, czy też lepszemu technicznemu wsparciu pracy funkcjonariuszy (np. systemy monitoringu) –kolejny już rok odnotowano spadki takich przestępstw jak:

· kradzież cudzej rzeczy – mniej o 39.605 (spadek z 280.709 do 241.104), w tym kradzieży samochodów – mniej o 9.245 (z 30.529 do 21.284),
· kradzież z włamaniem – mniej o 32.156 spadek z 173.762 do 141.606),
· rozbój, wymuszenie rozbójnicze i kradzież rozbójnicza - mniej 0 7.545 (spadek z 35.182 do 27.637), w tym z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia – mniej o 987 (spadek z 2.952 do 1.965 ),
· oszustwo kryminalne – mniej o 2.259 ( spadek z 37.034 do 34.775),
· fałszerstwo kryminalne – mniej o 10.703 (spadek z 54.361 do 43.658),
· krótkotrwały zabór pojazdu – mniej o 855 (spadek z 6.606 do 5.751).


Mniej o 174 odnotowano także przestępstw zgwałcenia - (spadek z 2.001 do 1.827). Rzadziej popełniane były przestępstwa z użyciem broni palnej – odnotowano ich 631, podczas gdy rok wcześniej było 699.
Na podobnym poziomie do ubiegłorocznego utrzymała się liczba:

· zabójstw – jest więcej o 32 (w 2007 roku odnotowano ich 848, w tym 325 miało charakter usiłowania), chociaż spośród nich zmniejszyła się o 23 liczba zabójstw o charakterze rabunkowym.
· bójek i pobić – jest więcej o 61 (odnotowano 14.327), na ten niewielki wzrost wpłynęły „zwykłe” bójki i pobicia, natomiast liczba bójek i pobić przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia spadła o 97 (odnotowano 612), natomiast liczba tych przestępstw , które skutkowały ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu zmniejszyła się 0 32 (odnotowano 68),
· uszczerbków na zdrowiu – więcej o 14 (odnotowano 14.848).

Analizując szczegółowo powyższe liczby, można zauważyć spadek przestępczości w miejscach, które można określić mianem publicznych, miejscach pozostających pod nadzorem Policji. Gorzej jest z tymi przestępstwami, do których dochodzi w czterech ścianach. Wśród nich wymienić można nie tylko przemoc domową, ale także zabójstwa, pobicia i bójki, do których doszło pomiędzy osobami znającymi się, osobami, które niejednokrotnie wcześniej wspólnie spożywały alkohol.

Spośród przestępstw gospodarczych najbardziej spadła liczba:

· oszustw gospodarczych – mniej o 6.189 (spadek z 44.807 do 38.618);
· fałszerstw gospodarczych – mniej o 1.851 (spadek z 23.839 do 21.988).

Rok 2007 to także rok konsekwentnej walki z korupcją. Policjanci ujawnili aż 9.631 takich przestępstw, czyli o 3.111 więcej aniżeli rok wcześniej. Spadła liczba przestępstw narkotykowych o 7.195 (w 2007 roku - 63.007) i przestępstw drogowych. Tych ostatnich było mniej o 29.353 (ogółem w 2007 r. - 168.359)
Wraz ze zmniejszającą się liczba przestępstw, poprawia się skuteczność Policji w wykrywaniu sprawców przestępstw. Prawie we wszystkich najważniejszych kategoriach wzrosła wykrywalność:

· zabójstwa – 93,4% , wzrost o 1 % ;
· bójki i pobicia – 78,7 %, wzrost o 0,6 % ;
· przestępstwa rozbójnicze – 61,4 %, wzrost o 4,4 %;
· kradzieże z włamaniem – 27 % , wzrost o 2,1 %;
· kradzieże cudzej rzeczy – 24,4 %, wzrost o 2,6 %;
· - w tym kradzieże samochodów – 18,7 %, wzrost o 4,2 %.

Liczba podejrzanych o przestępstwa, zatrzymanych przez Policję wyniosła 540.604, w tym o przestępstwa kryminalne 291.302. Wśród ogółu podejrzanych było 54.747 nieletnich, w tym 51.739 podejrzanych o przestępstwa kryminalne.

 

Powrót na górę strony