Roczne raporty statystyczne

Raport 2006

Rok 2006 to kolejny rok w historii Policji, kiedy nastąpił zarówno ogólny spadek przestępczości prawie we wszystkich najważniejszych kategoriach, (w szczególności przestępstw kryminalnych), a jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrycia niemal wszystkich przestępstw. Ogólna liczba przestępstw spadła o ponad 90 tys. czyli o prawie 7 proc. Ogólna liczba przestępstw spadła aż o 6,7 % (z 1.379.962 do 1.287.918), czyli wydarzyło się 92.044 przestępstw mniej co oznacza o 252 przestępstwa mniej dziennie.

Zmniejszenie liczby przestępstw zmniejszyło także straty poniesione w ich wyniku – wyniosły one w 2006 r. 4.873.501.571 zł i były niższe niż rok wcześniej ( 5.880.609.723 zł).*

Ogólna wykrywalność wzrosła do poziomu 62,4 % (o 3,8 %) i jest to najlepszy wynik od czasu powstania Policji.

Policjanci ustalili 587.959 podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw, wśród ich ustalono 303.720 podejrzanych o przestępstwa kryminalne i 59.465 podejrzanych o przestępstwa gospodarcze.

Szczególnie cieszy spadek zagrożenia w przestępczości kryminalnej: liczba przestępstw zmalała o 10,7% (z 1.000.096 do 893.389), a wykrywalność wzrosła o 3,3 % , do poziomu 47,5 %.

Było mniej:
• Kradzieży cudzej rzeczy – o 13,4 % (spadek z 324.144 do 280.709), w tym kradzieży samochodów – aż o 32,6 % (spadek z 45.292 do 30.529)
• Zabójstw o 2,5 % (spadek z 837 do 816), w tym zabójstw o motywie rabunkowym o 7,8 % (spadek z 90 do 83). Na uwagę zasługuje fakt, że spośród 816 rzestępstw zabójstwa 460 miało formę dokonania, a 322 formę usiłowania ( pozostałe przestępstwa popełniono w formie podżegania - 12, sprawstwa kierowniczego – 1 i pomocnictwa – 1)
• Bójek i pobić z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia – o 24,3 % (spadek z 936 do 709) oraz bójek i pobić ze skutkiem śmiertelnym – o 18,9 % (spadek z 90 do 73). Nieznacznie wzrosła jednak ogólna liczba bójek i pobić – o 2,6 % (z 13.911 do 14.266)
• Rozbojów, wymuszeń rozbójniczych i kradzieży rozbójniczych aż 0 16,5 % (spadek z 42.150 do 35.182), w tym z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia – o 24,8 % (spadek z 3.926 do 2.952)
• Kradzieży z włamaniem aż o 21,4 % (spadek z o 221.020 do 173.762)
• Krótkotrwałego zaboru pojazdu – aż 0 24,7 % ( spadek z 8.776 do 6.606)
• Fałszerstw kryminalnych – o 12 % (spadek z 61.750 do 54.361)
• Oszustw kryminalnych o 5,7 % (spadek z 39.282 do 37.034)

Niestety nieznacznie wzrosła liczba zgwałceń – o 0,7 % (wzrost z 1.987 do 2.001)

Wzrosła wykrywalność praktycznie we wszystkich kategoriach najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i wyniosła:
• Zabójstwa – 92,4% , wzrost o 1,8 %
• Bójki i pobicia – 78,1 %, wzrost o 0,7 %
• Przestępstwa rozbójnicze – 57,0 %, wzrost o 5 %
• Kradzieże z włamaniem – 24,9 % , wzrost o 2,5 %
• Kradzieże cudzej rzeczy – 21,8 %, wzrost o 1,1 %
• W tym kradzieże samochodów – 14,5 %, wzrost o 2,6 %
• Krótkotrwały zabór pojazdu – 25,4 %, wzrost o 5,9 %

Znacząco zmalała liczba przestępstw z użyciem broni palnej – spadek z 849 do 699.

Policjanci jeszcze bardziej aktywnie niż w roku ubiegłym zwalczali przestępczość narkotykową. Tym samym ujawnili o 3,9 % przestępstw narkotykowych niż rok wcześniej (wzrost z 67.560 do 70.202). Wykrywalność tych przestępstw utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie wynoszącym 96,5 %

Policjanci ujawnili także więcej przestępstw gospodarczych. Ich liczba wyniosła 145.314 i była wyższa o 6,2 % niż rok wcześniej ( było ich 136.801), nieznacznie spadła ich wykrywalność – o 0,4 %

Zdecydowaną aktywność policjanci przejawiali w ujawnianiu przestępstw korupcyjnych – ogólna ich liczba wzrosła o 6,4 % ( wzrost z 6.127 do 6.520), w tym:
• Sprzedajność funkcjonariusza publicznego – wzrost o 14,4 % (z 1.885 do 2.157)
• Przekupstwa funkcjonariusza publicznego – wzrost o 13,2% (z 1.980 do 2.241)
• Płatna protekcja – wzrost o 56,1 % (wzrost z 472 do 737)
• Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – spadek o 22,6 % (1.790 do 1.385)

Policjanci ustalili większą o 5,5 % liczbę podejrzanych nieletnich, było ich 53.782 , w tym 50.664 podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych.

Bardzo dobrymi wynikami w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej pochwalić się może Centralne Biuro Śledcze.

W 2006 r. CBŚ zlikwidowało 12 wytwórni amfetaminy.

Ogółem CBŚ przejęło:
• 171 kg amfetaminy
• 10 kg haszyszu
• 91 kg marihuany
• 11,5 kg kokainy
• 76 kg heroiny
• 65 tys. szt. ecstasy
• 1.085 l. BMK

CBŚ wyeliminowało 143 grupy przestępcze (w tym 139 polskie i 4 międzynarodowe).


* - do strat nie wliczono kwot nielegalnego obrotu, łapówek i uszczupleń podatkowych
 

Powrót na górę strony