Roczne raporty statystyczne

Raport 2003

W roku 2003 policja stwierdziła łącznie 1.466.643 przestępstw (wzrost o 4,4 % w stosunku do roku 2002), w tym 1.101.387 ( wzrost o 1,6 %) o charakterze kryminalnym oraz 147.658 ( wzrost o 34,6 % ) o charakterze gospodarczym. Ściganiem karnym objęto o 0,9 % więcej podejrzanych ( 557.224). Wskaźnik wykrywalności przestępstw zwiększył się o 0,3 % i wyniósł 55,2 %. Wykryto 815.824

 

W wyniku stale rosnącej aktywności policji w kierunku zwalczania przestępstw narkotykowych policja ujawniła o 31,6 % przestępstw więcej ( wzrost z 36.178 do 47.605). Policjanci ustalili o 25,7 % więcej podejrzanych o przestępstwa narkotykowe tj.16.914 osób, w tym o 15,5 % więcej nieletnich tj. 2.357.

Także wzrost liczby przestępstw gospodarczych świadczy o zwiększonej skuteczności działań operacyjnych i dochodzeniowych policji. Ustalono więcej podejrzanych o 8,2 % ( 46.400), aktem oskarżenia objęto o 8,1 % podejrzanych ( 44.531), tymczasowo aresztowano o 8,8 % więcej podejrzanych ( 911).

Ujawnialność przestępstw gospodarczych wzrosła najbardziej w kategorii przestępstw korupcyjnych – odnotowano wzrost o 44,9 % ( 3.490), w tym:
• o 102,7 % płatnej protekcji,
• o 61,7 % przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych
• o 19,6 % sprzedajności funkcjonariuszy publicznych

W przestępstwach kryminalnych najbardziej cieszy spadek liczby zabójstw o 12,5 % ( z 1.188 do 1.039), w tym o 12,3 % spadła liczba zabójstw o motywie rabunkowym ( z 138 do 121) oraz o 51,9 % o motywie „na zlecenie”

Zmniejszyła się także m. in. liczba:
• bójek i pobić – o 1,3 % (spadek z 14.194 do 14.010), w tym z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 18 % ( spadek z 1.278 do 1.048)
• kradzieży z włamaniem o 3, 3 % ( spadek z 304.625 do 294. 654).
• Zmniejszyła się także - o 1,8 % - ogólna liczba wszystkich przestępstw popełnionych z użyciem broni palnej ( spadek z 1.170 do 1.149).

Niestety w pewnych kategoriach przestępstw kryminalnych odnotowano wzrost przestępczości. Zwiększyła się m.in liczba:
• kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – o 8,1 % (wzrost z 47.808 do 51.688 )
• kradzieży cudzej rzeczy - o 6,7 % ( wzrost z 314.929 do 336.143), w tym także kradzieży samochodów – wzrost o 1,1 % ( wzrost z 53.674 do 54.291)

Straty spowodowane wszystkimi rodzajami przestępstw w 2003 roku wzrosły o 17,6 % i wyniosły 7.430.223.135 zł, policja zabezpieczyła więcej mienia o 78,1 % ( 93.115.509) oraz odzyskała mienia o 12,8 % więcej tj. 359.820.291

W zakresie bezpieczeństwa drogowego policja stwierdziła o 3,6 % więcej przestępstw drogowych ( wzrost z 163.012 do 168.827 ). Z art. 178 a k.k. policja ustaliła więcej o 4,1 % podejrzanych tj.146.062.


 

Powrót na górę strony