Roczne raporty statystyczne

Raport 2002

Porównując statystycznie 12 miesięcy roku 2002 do roku poprzedniego widać wyraźny spadek przestępczości kryminalnej. Liczba przestępstw kryminalnych zmniejszyła się o 2,1 % ( z 1.107.073 do 1.083.854). Przestępczość o charakterze kryminalnym spada więc w Polsce od ponad dwóch lat. Spadek, choć nieznaczny, przez tak długi okres wystąpił po raz pierwszy od początku lat dziewięćdziesiątych.

 • Zmniejszyła się liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym przede wszystkim aż o 10,3 % liczba zabójstw ( z 1.325 do 1.188), w tym zabójstw o charakterze rabunkowym – aż o 18,8 %. Spadła też przestępstw przeciwko mieniu, w tym przede wszystkim aż o 9,7 % liczba kradzieży samochodów ( z 59.458 do 53.674) i o 12,0 % liczba zaborów pojazdów w celu krótkotrwałego użycia ( z 15.520 do 13.657). Liczba kradzionych pojazdów spada więc systematycznie od 1999 roku. Spadek liczby zabójstw i kradzieży samochodów jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem poprawy stanu bezpieczeństwa, bowiem w wypadku obu tych kategorii „ciemna liczba” przestępstw nie zgłoszonych jest minimalna.

   

 • W 2002 roku w stosunku do roku 2001 ubiegłym także mniej było:
  · Uszczerbków na zdrowiu – o 1,1 % ( z 16.968 do 16.775)
  · Bójek i pobić - o 1,2 %, ( spadek z 14.369 do 14.194), w tym bójek i pobić z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia - o 8,3 % ( spadek z 1.394 do 1.278)
  · kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – o 4,1 %, ( spadek z 49.862 do 47.808), tym rozbojów przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 11,6 % ( spadek z 5.124 do 4.530)
  · kradzieży z włamaniem – o 6,5 % ( spadek z 325.696 do 304.625)
  · kradzieży kieszonkowych – o 21,4 % ( spadek z 2.525 do 1.985)
  · fałszerstw o charakterze kryminalnym – o 9,3 % ( spadek z 72.787 do 66.047)
  · oszustw o charakterze kryminalnym – o 0,6 % ( spadek z 50.160 do 49.863)

   

 • Niestety nieznacznie wzrosła liczba zgwałceń – o 0,3 % ( z 2.339 do 2.345).
  Na poziomie zbliżonym do roku 2001 utrzymała się liczba kradzieży cudzej rzeczy – odnotowano 314.929 przestępstw wobec 314.820 w 2001 roku.
  Zdecydowanie spadła liczba wszystkich przestępstw dokonanych z użyciem broni palnej – aż o 14,3 % ( z 1.366 do 1.170), przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności – o 6,7 % - do poziomu 53,6 %
  Zdecydowania wzrosła aktywność policji w ujawnianiu przestępstw narkotykowych.
  Policjanci w całym kraju ujawnili aż o 23,8 % więcej przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( wzrost z 29.230 do 36.178).
  Coraz bardziej policja jest skuteczna w ujawnianiu przestępstw gospodarczych. Liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych wzrosła o 6,0 %. ( wzrost z 103.521 do 109.698). Stwierdzono :
  · 44.954 oszustwa o charakterze gospodarczym – wzrost o 6,8 %
  · 13.420 przestępstw z ustawy prawo - własności przemysłowej i przeciwko własności intelektualnej – wzrost o 21,8 %
  · 17.031 fałszerstw o charakterze gospodarczym – wzrost o 1,0 %
  · 2.408 przestępstw korupcyjnych – wzrost o 3,3 %
  · 9.995 przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu – spadek o 8,5 %
  Ogólna liczba wszystkich przestępstw nieznacznie wzrosła – o 1,0 % ( z 1.390.089 do 1.404.229) przede wszystkim dlatego, że aż 11, 6 % wszystkich popełnionych przestępstw Polsce to przestępstwa drogowe. W 2002 roku policja ujawniła 163.012 takich przestępstw, najczęściej dotyczyły one prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. po spożyciu alkoholu.
  Policja objęła ściganiem karnym 552.301 podejrzanych - jest to o 3,4 % więcej niż rok wcześniej.

   

 • Wykrywalność wszystkich przestępstw wyniosła 54,9 % i jest wyższa niż rok wcześniej o 1,1 %. W odniesieniu do przestępstw kryminalnych wykrywalność osiągnęła poziom 42,5 % i była nieznacznie niższa od ubiegłorocznej - o 0,3 %.
  Wykrywalność przestępstw o charakterze gospodarczym wyniosła 96,6 % ( rok wcześniej 96,7)

   

 • Badania socjologiczne dotyczące oceny pracy instytucji życia publicznego pokazały najwyższe od 1990 roku, czyli od momentu powstania policji, notowania tej instytucji. Odsetek pozytywnych ocen pracy policji osiągnął poziom 56 proc. Wzrosło zaufanie do Policji i wyniosło 72% (OBOP).

 

Powrót na górę strony