Roczne raporty statystyczne

Raport 2001

W 2001 roku, po raz pierwszy od kilku lat nastąpił spadek przestępczości kryminalnej. Podczas dwunastu miesięcy ubiegłego roku policja stwierdziła o 2,3 % czyli o ponad 26 tysięcy takich przestępstw mniej niż rok wcześniej (spadek z 1.133.162 do 1.107.073). Zmniejszyła się liczba przestępstw, zarówno tych przeciwko życiu i zdrowiu - o 3,9 % ( z 35.424 do 34.057 , jak też przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu – także o 3,9 % ( z 888.833 do 854.277).

W 2001 roku mniej było:

 • zgwałceń – o 2,5 % ( z 2.399 do 2.339)
 • bójek lub pobić przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu - o 2,0 % ( z 1.422 do 1.394)
 • uszczerbków na zdrowiu – o 7,9 % ( z 18.429 do 16.968)
 • kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – o 6,9 % ( z 53.533 do 49.862)

Najważniejszy jest znaczący spadek kradzieży samochodów - o 12, 6 % ( z 68.062 do 59.458) oraz krótkotrwałego zaboru pojazdu – o 17,4 % ( z 18.792 do 15.520)

Zdecydowanie zmniejszyły się także liczby:

 • kradzieży z włamaniem – o 10, 7 % ( z 364.786 do 325.696)
 • kradzieży kieszonkowych – o 9,6 % ( z 2.792 do 2.525)

Zmniejszyła się o 8,8 % liczba przestępstw popełnionych z użyciem broni palnej ( z 1.498 do 1.366)

Tylko w dwóch kategoriach przestępstw kryminalnych przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu zwiększyła się ich liczba:

 • Zabójstw o 4,4 % ( z 1.269 do 1.325)
 • Kradzieży cudzej rzeczy – o 1,6 % ( z 309.846 do 314.820).

Aż w dwunastu województwach policja odnotowała spadek zagrożenia przestępczością o charakterze kryminalnym. Najwięcej w województwie:

· podlaskim – o 15 %
· dolnośląskim – o 11,7 %
· lubuskim – 10,2 %.

We wszystkich województwach nastąpił spadek kradzieży samochodów, największy w:

· podlaskim – o 35,6%,
· lubuskim – o 29,9 %
· świętokrzyskim – o 21,0 %.

Także w każdym województwie zmniejszyła się liczba kradzieży z włamaniem, najbardziej w

 • podlaskim – o 26,4 %,

 • dolnośląskim – o 18,3 %

 • lubuskim – o 17,5 %

W 2001 roku zdecydowania wzrosła aktywność policji w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i gospodarczych.

Policjanci w całym kraju ujawnili aż o 48,8 % więcej przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii niż rok wcześniej (wzrost z 19.649 do 29.230).
Coraz bardziej policja jest skuteczna w ujawnianiu przestępstw gospodarczych. Liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych wzrosła o 22,9 % ( wzrost z 84.260 do 103.521):

· przestępstwa korupcyjne - wzrost ujawnialności o 22,7 % ( z 1.899 do 2.331)
· oszustwa gospodarcze – wzrost ujawnialności – 34,9 % ( z 31.200 do 42.091)
· fałszerstw gospodarczych – wzrost ujawnialności o 20,9 % ( z 13.947 do 16.857)
· przestępstw z ustawy o znakach towarowych i przeciwko własności intelektualnej – 0 90,5 % (z 5.783 do 11.016)

 

Bardzo dobre wyniki pracy osiągnęło w 2001 roku Centralne Biuro Śledcze. Zlikwidowanych zostało 240 zorganizowanych grup przestępczych, z tego 53 o charakterze międzynarodowym.

W wyniku ponad realizacji 1800 spraw operacyjnych zatrzymano i przedstawiono zarzuty 3.218 przestępcom.
Odzyskane mienie ( samochody, sprzęt RTV, AGD , złoto, dzieła sztuki ) ma wartość 1.508.611.639 zł. w prowadzonych sprawach CBŚ ujawnił straty skarbu Państwa w wysokości 1.265.332.466 zł, z tego 227zł. mln. zł. tytułu wyłudzenia podatku VAT.

Centralne Biura Śledcze przejęło m.in:

· 195 kg amfetaminy

· 208 kg heroiny

· 45 kg kokainy

· 75 kg marihuany

· 9 kg haszyszu

Zlikwidowano 12 dużych wytwórni narkotyków.

Całkowita liczba przestępstw stwierdzonych w 2001 roku wyniosła 1.390.089 i statystycznie była wyższa niż w roku 2000 o 9,7 %.

Faktycznie jednak ten wzrost spowodowany jest uznaniem 120.113 przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym za przestępstwa( rok wcześniej taki czyn kwalifikowany był jako wykroczenie). Przestępstw stwierdzonych bez art. 178 a par. 1i 2 k.k. policja zarejestrowała 1.269.976, co daje wzrost jedynie o 0,2 % w stosunku do roku ubiegłego i jest spowodowane, przede wszystkim, zwiększeniem liczby ujawnionych przestępstw narkotykowych i gospodarczych..

Policja objęła ściganiem karnym 533.943 podejrzanych

(w tym 117.231 osób z art. 178 a par. 1 i 2 k.k. ), jest to o 31,7 % więcej niż rok wcześniej.

30.721 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, czyli o 29,9 % więcej niż rok wcześniej.

Wykrywalność sprawców przestępstw ogółem wyniosła 53,8 % i jest to najwyższa wykrywalność od kilku ostatnich lat
W odniesieniu do przestępstw kryminalnych wykrywalność osiągnęła poziom 42,8 % i była wyższa od ubiegłorocznej o 0,5 %.

Badania dotyczące oceny pracy instytucji życia publicznego Sopockiej Pracowni Badań Społecznych, przeprowadzone w połowie grudnia 2001 roku, pokazały najwyższe od 1990 roku, czyli od momentu powstania policji, notowania tej instytucji. Odsetek pozytywnych ocen pracy policji osiągnął poziom 57,3 %.

Powrót na górę strony