Roczne raporty statystyczne

Raport 2000

Polska policja pracowała w roku 2000 efektywniej i osiągnęła lepszą wykrywalność przestępstw. Po raz pierwszy od 4 lat, tj. od 1996 roku, wzrosła wykrywalność przestępstw w stosunku do roku poprzedniego. Policja wykryła 47,8 % wszystkich przestępstw , czyli o blisko 3 % więcej niż rok temu ( w 1999 – 45,0 %).

Wzrosła zarówno wykrywalność przestępstw o charakterze gospodarczym, ale co najważniejsze wzrosła o całe 2 % wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym - z 40,3 % w roku 1999 do 42,3 % w roku 2000.

Policja osiągnęła lepszą wykrywalność przestępstw niż rok temu niemal we wszystkich podstawowych kategoriach, wykrywając spośród zgłoszonych przestępstw:

 • 87 % zabójstw – więcej o 1,3 % niż rok temu
 • 77, 4 % bójek i pobić – więcej o 1,1 % niż rok temu
 • 85,9 % zgwałceń – więcej o 2,2 % niż rok temu
 • 26,8 % kradzieży – więcej o 0,8 % niż rok temu
 • 53,7% rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń – więcej o 1,1 % niż rok temu ( w tym 91,7 % wymuszeń rozbójniczych – „ściągania haraczu” – więcej o 1,2 % niż rok temu)
 • 89,7 % uszczerbków na zdrowiu ( uszkodzeń ciała) – więcej o 0,5 % niż rok temu
 • 68,2 % fałszerstw - więcej o 11,2 % niż rok temu
 • 90, 2 % oszustw - więcej o 5,8 % niż rok temu

Lepsza wykrywalność w roku 2000 pozwoliła na przedstawienie zarzutów większej liczbie przestępców.

W 1999 roku zarzuty przedstawiono 311.598 osobom dorosłym , a w roku 2000 - 348.930 podejrzanym powyżej 17 roku życia ( o 37.332 więcej). Wzrosła także liczba osób , które po przedstawieniu zarzutów aresztowano z 16.323 do 23.642 (wzrost aż o 44, 8 %).

Polska policja przedstawiła zarzuty w 2000 roku m.in. (liczba dorosłych sprawców):

 • 1138 zabójcom (o 27,7 % więcej niż rok temu)
 • 1309 gwałcicielom (o 11,7 % więcej niż rok temu)
 • 42.139 złodziejom (o 23,3 % więcej niż rok temu)
 • 17.080 sprawcom rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń (o 22,1 % więcej niż rok temu)

Ogółem w Polsce stwierdzono w 2000 roku 1.266.910 przestępstw (o 13 % więcej niż rok temu) i wszczęto 1.169.185 postępowań przygotowawczych (o 8,7 % więcej niż rok temu). Największy wzrost przestępstw stwierdzonych odnotowano w województwach: pomorskim (o 25,3 % więcej ), wielkopolskim (o 20,8 % więcej ) oraz śląskim (o 19 % więcej).

Najmniejszy wzrost przestępczości odnotowała Warszawa (wzrost tylko o 2,8%), co przy wzrastającej w tym mieście wykrywalności ( o 6,2 % lepszej niż w roku 1999) przynosi dobre prognozy dla stolicy.

Także w województwach zachodniopomorskim i świętokrzyskim odnotowano niewielki wzrost przestępczości – o niecałe 5 %.

W roku 2000 stwierdzono 1.133.162 przestępstwa o charakterze kryminalnym (o 11 % więcej niż w 1999 roku) , w tym 1269 zabójstw (wzrost o 21,1 %), 14.363 bójki i pobicia (wzrost o 12,6 % ) , 309.846 kradzieży (wzrost o 27, 2 % - głównie dotyczy to drobnych kradzieży w sklepach, kradzieży tablic rejestracyjnych, telefonów komórkowych, zewnętrznych akcesoriów samochodowych itp. – wzrost drobnych kradzieży, ze względu na rząd wielkości, miał decydujące znaczenie dla wzrostu ogólnej liczby przestępstw w Polsce, stwierdzonych w roku 2000), 53.533 rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń (wzrost o 19,6 %)

Mniej niż w 1999 roku było:

kradzieży z włamaniem – 364.786 przestępstw tj. o 1,2 % mniej niż rok wcześniej oraz co jest bardzo ważne - w 2000 roku w Polsce odnotowano po raz pierwszy od kilku lat – spadek kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów – liczba przestępstw stwierdzonych spadła z 71.543 do 68.062 (spadek o blisko 5 % !).

Polska policja aktywniej niż rok temu ujawniała przestępstwa o charakterze gospodarczym , efektywność w tym zakresie była wyższa o blisko 40 % , co pozwoliło na ujawnienie 84.260 przestępstw.

Wzrosła również aktywność w ujawnianiu korupcji. Polscy policjanci ujawnili 1899 przestępstw korupcyjnych – o ponad 40 % więcej niż w roku 1999.

Lepszą aktywnością wykazali się policjanci ścigający przestępczość narkotykową. Ujawnili oni 19.649 tego rodzaju przestępstw ( o 25,7 % więcej niż rok temu, likwidując 14 wytwórni amfetaminy i BMK (o 6 więcej niż w roku 1999 !) , w tym największe jak dotąd wytwórnie BMK pod Giżyckiem ( 95 kg wyprodukowanego BMK) oraz wytwórnię ecstasy w województwie świętokrzyskim ( 50 tys. tabletek ecstasy).

Zarzuty przedstawiono 6639 dorosłym i nieletnim przemytnikom, handlarzom i producentom narkotyków.

Skuteczniej również polska policja ścigała piratów fonograficznych, komputerowych, video, odzieżowych itp.

W 2000 roku stwierdzono 5783 tego typu przestępstwa - aż o 44,3 % więcej niż w roku 1999.

Liczba czynów popełnianych przez nieletnich wzrosła o 8,8 % z 70.245 w roku 1999 do 76.442 w roku 2000. Policja w 2000 roku prowadziła sprawy w stosunku do 56.345 nieletnich ( o 7 % więcej niż w roku 1999). Zmniejszył się odsetek nieletnich w stosunku do ogółu podejrzanych o 0,6.

Straty finansowe , jakie przyniosły wszystkie popełnione przestępstwa wynoszą 4.975.667.113 zł. – tyle stracił skarb państwa, różnego rodzaju firmy, instytucje oraz prywatni obywatele.

Niewątpliwie najbardziej spektakularne sukcesy odniosła polska policja w likwidacji struktur zorganizowanej przestępczości. Przez ostatnie lata niemal we wszystkich dużych miastach policja zatrzymała członków i przywódców najgroźniejszych grup przestępczych. Po zatrzymaniu, w 1999 roku szefa grupy wołomińskiej Henryka N. ps. „Dziad” w 2000 roku kolej przyszła na grupę pruszkowską . Spośród sześciu liderów tego gangu w ręce policji i prokuratury wpadło już czterech: Leszek D. „Wańka”, Janusz P. „Parasol”, Zygmunt R. „Bolo”, Ryszard S. „Kajtek”.

Policjanci z CBŚ zebrali materiały pozwalające na przedstawienie zarzutu działania w zorganizowanej grupie przestępczej 643 osobom !. W wyniku prowadzonych rozpracowań CBŚ udowodniło przemyt lub wprowadzenie do obrotu narkotyków o wartości ponad 50 mln zł, w tym ponad 100 tys. tabletek ecstasy, 141 kg amfetaminy (ok. 400 tys. porcji !), 119 kg heroiny, 139 kg marihuany oraz blisko 3000 szt. LSD

Opinia publiczna doceniła poprawę skuteczności policji. Według badań PBS (Pracownia Badań Społecznych) w ciągu roku dobre oceny pracy policji wzrosły o 6,5 % , z 33 % w końcu roku 1999 do 39,5 % w roku 2000.Policja ma najwyższe oceny ze wszystkich instytucji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, lepsze od UOP, Urzędów Celnych, Urzędów Skarbowych, Prokuratury i Sądów.

Powrót na górę strony