Roczne raporty statystyczne

Raport 1999

W 1999 roku stwierdzono w Polsce 1.121.545 przestępstw - o 4,5 % więcej niż rok temu. Wzrost przestępczości został nieznacznie zahamowany. Przed rokiem (1998) wzrost ten w stosunku do poprzedniego roku (1997) wynosił 8,1 %, dwa lata temu zaś 10,5 %. Dynamika została także zahamowana w odniesieniu do przestępstw o charakterze kryminalnym. Ich wzrost nastąpił o 9,6 % podczas gdy przed rokiem wynosił jeszcze 11 %. Najważniejszą pozytywną tendencją, którą udało się utrwalić w 1999 roku jest spadek najgroźniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

W 1999 stwierdzono:
- 1.048 zabójstw: o 2,2% mniej niż rok temu
- 17.849 uszczerbków na zdrowiu (dawniej: uszkodzeń ciała, czyli innymi słowy przestępstw, wktórych ktoś został ranny - poniósł uszczerbek na zdrowiu): o 8,4% mniej niż przed rokiem
- 12.756 bójek i pobić: o 2,1% mniej niż rok temu
- 2.029 zgwałceń: o 6,7% mniej niż przed rokiem
Wykrywalność tych przestępstw tylko nieznacznie spadła i wynosi: zabójstw 85,7% (o 0,6% mniejsza niż rok temu); uszczerbków na zdrowiu 89,2% (o 1,6% mniejsza niż przed rokiem); bójek i pobić 76,3% (o 2,4% mniejsza niż rok temu); zgwałceń 83,7% (o 3,3% mniejsza niż przed rokiem).
Szczególnie ważny jest nieznaczny spadek przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu popełnionych przez nieletnich. Z ich udziałem odnotowano w 1999 roku, w stosunku do roku ubiegłego, mniej: zabójstw, bójek i pobić, uszczerbków na zdrowiu i zgwałceń.

Wzrosła natomiast w 1999 roku przestępczość przeciwko mieniu.

Policja stwierdziła w całej Polsce:

- 369.235 kradzieży z włamaniem: o 4% więcej niż przed rokiem. (Większość z nich to drobne włamania, przeciętne straty podczas jednego włamania wynosiły 2.604 zł)
- 243.537 kradzieży: o 15,1% więcej niż rok temu
- 71.543 kradzieży poprzez włamanie i kradzieży pojazdów: o 17% więcej niż przed rokiem (policja odzyskuje blisko 50% spośród utraconych pojazdów).
- 30.573 rozbojów: o 38,9% więcej niż rok temu
- 8.178 wymuszeń rozbójniczych (ściąganie haraczu): o 7,9% więcej niż rok temu. Policja zatrzymała 1.647 osób podejrzanych o ściąganie haraczu. Wykrywalność tego przestępstwa sięga 90,5%.
Wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu wynosiła:
- 23,5% - kradzieże z włamaniem (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 4,1%)
- 20,7% - kradzieże - (spadek o 5%)
- 44,5% - rozboje - (spadek o 6,9 %)

W 1999 roku odnotowano 52.814 wypadków drogowych - o 9041 mniej niż w 1998 roku, w których na miejscu zdarzenia zginęło 6.162 osoby - o 888 mniej niż w 1998 roku; rannych zostało 65.958 osób - o 11602 osoby mniej niż w 1998 roku.

Policja stwierdziła w 1999 roku 15.628 przestępstw narkotykowych. Wykrywalność tych przestępstw (posiadanie, handel, przemyt i produkcja narkotyków) wyniosła 98,5%. Policjanci z Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową zatrzymali i przedstawili zarzuty o przestępstwa narkotykowe 3.823 osobom w wieku powyżej 17 lat oraz skierowali do sądu rodzinnego materiały dotyczące przestępstw narkotykowych popełnionych przez 954 nieletnich. W całym kraju policja zlikwidowała 8 wytwórni amfetaminy i przejęła ponad 300 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 19 mln zł. (w tym 23,3 kg heroiny azjatyckiej, 45,7 kg amfetaminy, 13 kg kokainy, 45kg haszyszu, 180 kg marihuany). Policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową doprowadzili do aresztowania 623 osób, które działały w zorganizowanych grupach przestępczych .

O blisko 10% (9,9) wzrosła wykrywalność przestępstw o charakterze gospodarczym. W 1999 policja stwierdziła w Polsce 60.393 takie przestępstwa (o 23,8% mniej niż rok temu). Wzrosła aktywność policji w ujawnianiu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. W całym kraju stwierdzono 7.459 takich przestępstw, o 29,5% więcej niż rok temu. 4009 (o 11,6% więcej niż przed rokiem) przestępstw przeciwko własności intelektualnej ("piractwo") ujawnili policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą.

Policja w całym kraju wykryła w 1999 roku 45% sprawców wszystkich przestępstw (o 5,5% mniej niż w roku 1998).

Najlepszą wykrywalność odnotowali policjanci z województw:
- świętokrzyskiego 62,2%
- lubuskiego 58,7%
- podkarpackiego 58,5%
W siedmiu województwach wykrywalność przestępstw przekroczyła 50%

W 1999 policja przejęła z rąk zorganizowanych grup przestępczych rekordową ilość - ponad 400 kg materiałów wybuchowych (rok temu - 100kg). W wielu miastach dzięki pracy policjantów z wydziałów do walki z przestępczością zorganizowaną, narkotykową, gospodarczą i kryminalną do aresztu trafili liderzy zorganizowanych grup przestępczych wraz ze wspólnikami:

- w Warszawie i Białymstoku - "Dziad"
- w Gdańsku - "Zachar"
- w Rzeszowie - "Kwiatek"
- w Bydgoszczy - "Książę"
- w Warszawie - "Karol" i "Masa"
- w Katowicach - "Krakowiak" i "Holender"

Policjanci z Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną rozbili 119 grup zorganizowanych, co doprowadziło do aresztowania 654 osób. W prowadzonych przeciwko tym osobom sprawach zabezpieczono mienie wartości 16,5 mln zł ,88 tys. USD, 150 tys. DEM, 550 tys. litrów spirytusu. Policjanci zajmujący się przestępczością zorganizowaną ujawnili straty Skarbu Państwa na kwotę 650 mln zł
 

***

W 1999 dokonano w Polsce (woj. dolnośląskie) "napadu stulecia". Przestępcy zrabowali wówczas z konwoju 1 mln USD. Policja polska ustaliła sprawców, jak również miejsce ich pobytu. Przestępcy zostali zatrzymani przez policję niemiecką dzięki informacjom przekazanym przez polskiego oficera łącznikowego w Niemczech.
W Białymstoku i Gdańsku policja zlikwidowała w 1999 kanały przerzutu kokainy z Ameryki Południowej do Europy.

W Warszawie policja zatrzymała terroryzującego miasto "rurabombera".

W Łodzi policja w sprawie tzw. "Ośmiornicy" doprowadziła do aresztowania 60 osób.

W Katowicach policja zatrzymała zorganizowaną grupę zajmującą się zabójstwami na zlecenie, porwaniami, napadami. W sprawie tej aresztowano szefa grupy - "Krakowiaka" i dalsze 53 osoby.

W Rzeszowie policja zlikwidowała kanał przerzutu broni i materiałów wybuchowych do Polski, przejmując 120 granatów, 5 kg plastiku oraz uzbrojoną wyrzutnię rakiet przeciwpancernych.

W Kielcach tamtejsza policja zlikwidowała kanał przerzutu "semtexu" ze Słowacji do Polski przejmując 25 kg wybuchowego plastiku.

W Warszawie odebrano przestępcom przemycone z Europy Zachodniej 130 kg marihuany i 38 kg haszyszu.

We Wrocławiu policja ze SG zlikwidowała największy w Europie kanał przerzutu ludzi przez granicę. Zarzuty o przemyt przez granicę 3.800 cudzoziemców przedstawiono 29 podejrzanym.

W Gdańsku ujęto grupę przestępczą mającą na swoim koncie kilkadziesiąt napadów na banki, hurtownie i magazyny.

W Gdańsku ostatecznie wykryto i przedstawiono zarzuty sprawcy zabójstwa Nikodema S. ps. "Nikoś".

We Wrocławiu i Zielonej Górze ujęto kolejnych sprawców zabójstw dokonanych w dawnym woj. jeleniogórskim podczas głośnej w 1998 roku wojny gangów. W areszcie cały czas przebywał "Carrington" - jeden z głównych aktorów tej wojny.

WEDŁUG OSTATNIEGO SONDAŻU (CBOS - wrzesień 1999) PRACĘ POLICJI POZYTYWNIE OCENIA 50 % RESPONDENTÓW, 42 % JEST PRZECIWNEGO ZDANIA.

W 2000 roku planowane jest połączenie pionów do zwalczania przestępczości zorganizowanej i przestępczości narkotykowej. Dzięki temu powstanie jeden silny ( 1600 etatów na początku, a docelowo 2000 etatów) ,scentralizowany ( uwolniony od wszelkich lokalnych uwarunkowań) organizm, jeszcze sprawniej ( kompleksowo ) ścigający zorganizowane grupy przestępcze.
Zdecydowana poprawa pracy policjantów, ich większa liczba na ulicach, będzie możliwa po wprowadzeniu maksymalnego uproszczenia i tym samym skrócenia procedury karnej w drobnych sprawach przeciwko mieniu( procedura rejestrowa ).

Planowane powstanie instytucji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwoli na skuteczne ściganie prania brudnych pieniędzy. Inspektor będzie na wniosek policji lub UOP sprawdzał w systemach bankowych podejrzane transakcje i informował o nich organa ścigania.
Ważnym elementem dla poprawy bezpieczeństwa stanie się również uruchomienie długofalowego ( 2000 - 2004) programu modernizacji policji oraz zwiększenie nakładów na płace policjantów (policja przedstawiła już projekt nowej siatki płac).

Powrót na górę strony