Roczne raporty statystyczne

Raport 1998

W 1998 roku stwierdzono w Polsce 1.073.042 przestępstwa - o 8,1% więcej niż przed rokiem. Dynamika wzrostu przestępczości nieznacznie zmalała. W roku 1997 wzrost przestępczości w stosunku do roku 1996 wynosił ponad 10 %. Policja wykryła w 1998 roku 50,5 % sprawców, o 3 % mniej niż w roku 1997.

Dynamika wzrostu przestępczości nieznacznie zmalała. W roku 1997 wzrost przestępczości w stosunku do roku 1996 wynosił ponad 10 %. Policja wykryła w 1998 roku 50,5 % sprawców, o 3 % mniej niż w roku 1997.

Przestępczość zmalała w 10 województwach (kieleckim, lubelskim, radomskim, rzeszowskim, bielskopodlaskim, chełmskim, krośnieńskim, słupskim, tarnobrzeskim i włocławskim) najbardziej zaś wzrosła w leszczyńskim (+27%), krakowskim (+26%) i legnickim (+20%).
Wykrywalność przestępstw wzrosła w 11 województwach (wrocławskim, białostockim, częstochowskim, kieleckim, lubelskim, gorzowskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, łomżyńskim, włocławskim i zamojskim).

Ogólny spadek wykrywalności spowodowany jest przede wszystkim malejącą wykrywalnością przestępstw przeciwko mieniu. Stanowią one blisko 70 % ogółu przestępczości. Dominują wśród nich drobne kradzieże i włamania. W praktyce jednostki policji mogą skoncentrować się na wykryciu co 3 - 4 ze zgłoszonych przestępstw przeciwko mieniu. Wykrywalność tych przestępstw rzędu 25 % obniża więc wydatnie wysoką wykrywalność osiąganą przez polską policję w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, która utrzymuje się niezmiennie od kilku lat na poziomie 70 % - 90 %. W sumie policja w 1998 r. wykryła o 10.211 przestępstw więcej niż przed rokiem, jednak wzrost przestępczości, zwłaszcza tej przeciwko mieniu, spowodował spadek wskaźnika wykrywalności.

Powrót na górę strony